Teknisk designer

Teknisk designer

Ofta har en teknisk designer mindre fokus på beräkning av konstruktionen utan mer fokus på utformningens anpassning till människans behov och förutsättningar.

Efter man har läst till teknisk designer så har man en bred utbildning. Man kan jobba som till exempel teknisk projektledare, design engineer eller digital producer. Allt beror mycket på vilka kurser men tar och hur pass driven man är i det man gör.

En teknisk designer arbetar ofta med utveckling av produkter och tjänster där användarna har olika behov. Syftet är att lösa, möjliggöra eller tillfredsställa ett behov eller en önskan. Produkten eller tjänsten ska även tillfredsställa behov från marknaden och produceras.Den tekniska designern är med i hela processen från idé till färdig produkt. Kreativitet och samarbetsförmåga är viktigt.

Utbildning

Teknisk designer går att läsa som högskoleprogram.

Läs gärna i följande yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Nyttiga länkar
http://teknikspranget.se - info om praktikplats-projekt med f d elever (under 21 år gamla) på gymnasiala Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet;
www.tekniskamuseet.se

13 liknande yrke(n)