Flygingenjör

Flygingenjör

Flygingenjör är en befattning inom Svenska flygvapnet med lägst majors grad.
En flygingenjör kan ha flygtjänst eller marktjänst.

En flygingenjör kan arbeta dels på Försvarets materielverk, FMV, som står för anskaffning, utprovning och underhåll av flygvapnets materiel, dels vid någon av flygvapnets flottiljer, på marken eller i luften.

De flygingenjörer som skall ha flygtjänst utbildas tillsammans med officerare i flygtjänst. Den grundläggande flygutbildningen sker på flygplan SK 60. Efter grundläggande flygutbildning följer GTU som innebär grundläggande taktisk flygutbildning. Här lär man sig den grundläggande taktiken för jakt-, attack- och spaning. Vidareutbildningen - TIS, GFSU samt fortsatt flygslagsutbildning FFSU genomförs tillsammans med dem som skall bli officerare i flygtjänst på någon flottilj i flygvapnet.

 Är du intresserad av att bli en Ingenjör, se yrkespresentation här>>