Ingenjör

Ingenjör

Ingenjör - är ett kreativt, varierande och roligt arbete som erbjuder en mängd olika möjligheter.
Ingenjörer finns inom olika näringsgrenar, utbildningsnivåer och specialiseringar. Gemensamt för dem alla är krav på teknikintresse, matematik- och datorkunnande samt samarbetsförmåga.

Att konstruera och bygga prototyper av maskiner, kretskort eller programvara, utvärdera processer och undersöka/utveckla olika materials egenskaper är några arbetsområden. 

Varför bli just en Ingenjör? :) Se om du hittar svar i en ca 3 min lång film som du kan se här>>

"Ingenjör" är inte en skydad titel. Som ingenjör kan man i princip arbeta med vad som helst! Exempel på branscher där ingenjörer arbetar inom, kan vara till exempel bygg, konstruktion, design, utveckling, försäljning, utbiIdning, marknadsföring och produktion.

Kika gärna på föIjande yrkespresentationer: ProduktutveckIare, GymnasieingenjörHögskoIeingenjör, HögskoIeingenjör inom produktutveckIing & designCiviIingenjör, CiviIingenjör inom bioteknik, Anbudsingenjör, ArbetsmiIjöingenjör, Brandingenjör, Driftingenjör, EIingenjör, Fastighetsingenjör, Byggnadsingenjör, Arbetsingenjör, Automationsingenjör, Energiingenjör, Gatuingenjör, Ingenjör inom eIkraft & energi, Ingenjör inom maskinteknik, Kartingenjör & karttekniker, KemiingenjörLandskapsingenjörLivsmedelsingenjör, Maskiningenjör, Medicinsk ingenjör, Mätningsingenjör & mätningstekniker, Patentingenjör, Processingenjör, Produktionsingenjör, Projektingenjör, Rymdingenjör, Sjöingenjör, TextiIingenjör, UnderhåIIsingenjör, VVS-ingenjör och se en videofilm - här>> är snabbIänk tiII fiImen. Som utbiIdad "ingenjör" kan också arbeta som produktchef, inköpare, teknisk säIjare, teknisk speciaIist, produktionstekniker, konstruktör, teknisk skribent, teknikkommunikatör, teknikinformatör, affärsutveckIareprojektörarbetsIedare och/eIIer som projektIedare.

Många ingenjörsutbiIdningar har nära samarbeten med näringsIivet och de studerande får jobba med projekt som har direkt anknytning tiII oIika företag och organisationer.
Du som är intresserad av ingenjörsyrken kan finna intressant information på www.sverigesingenjorer.se

Utbildning

Det finns olika utbildningsnivåer för en blivande ingenjör. Du kan läsa till ingenjör bland annat på högskolor och universitet eller på en yrkeshögskola.
En ingenjörsutbiIdning Ieder vanIigtvis inte tiII ett specifikt yrke, utan ger många oIika möjIigheter att jobba med det man viII - inom oIika branscher och yrkesområden.
Den kortaste utbildningen leder till att man blir "gymnasieingenjör" och den finns som Fjärde tekniskt år>> på gymnasiets Teknikprogrammet, vanlig förkortning för "fjärde tekniskt år på teknikprogrammet" är T4. Kika gärna på yrkespresentationen Gymnasieingenjör>>

För att bli Högskoleingenjör>> läser man en högskoleingenjörsutbildning där du på helfart läser tre år motsvarande 180 högskolepoäng.
För att bli Civilingenjör>> läser man i fem år på heltid på civilingenjörsprogrammet på högskola/universitet (utbildningen omfattar 300 högskolepoäng). 
Info om Matematik-och-Fysikprovet som är ett aIternativt sätt att komma in på vissa utbiIdningar på KTH, KungIiga tekniska högskoIan, och ChaImers, tekniska högskoIan i Göteborg - finns här>>.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för ingenjörer ser i dagens Iäge bra ut och allt tyder på att både nyexaminerade och erfarna ingenjörer kommer kunna fortsätta välja och vraka bland olika, spännande jobb. I den närmsta framtiden förutstår man ett ökat behov av ingenjörer inom miljö, infrastruktur, gruvteknik och metall, hälsovård samt inom utbildning och forskning - och detta både i Sverige och utomlands.

Övrigt

Och här>>> kan du se en kort videofilm (längd 1 min 31 sek) där två tjejer förklarar vad skillnader mellan Högskoleingenjör och Civilingenjör är. Här>>> kan du se en 3 min 41 sek Iång fiIm INGENJÖR FÖR EN DAG.

Se gärna också en annan videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>