3D-skanningstekniker

3D-skanningstekniker

I samband med 3D-skanning med laser och en webkamera finns ett stort antal faktorer som påverkar skanningsresultatet. Många av dessa ligger hos hårdvara begränsningar och ljusförhållanden. Det finns många lösningar för 3D-skanning.
Gamla lösningar vidareutvecklas och nya lösningar införs hela tiden.

Du får gärna se en kort videofilm om 3D-teknik, producerad i samarbete med Teknikföretagen; här>>> är snabblänken till filmen.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Utbildning

Lämpliga utbildningar för den som vill arbeta som 3D-skanningstekniker kan finnas inom yrkeshögskolan. Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans nationella program, exempelvis kan man Iäsa på Teknikprogrammet, på Industritekniska programmet eller på El- och energiprogrammet, i första hand kanske på en av följande inriktningar: Automation>> eller Dator och kommunikationsteknik>> på EE.

Info om TeknikCollege på gymnasiet
För att efter avslutade gymnasiestudier kunna motta ett Teknikcollege diplom finns det följande riktlinjer: gymnasial utbildning måste vara certifierad inom TeknikCollege och de som har fått gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 gymnasiepoäng, ska kunna få ett diplom där det står att hen på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

3 liknande yrke(n)