Grafiker

Grafiker

Grafiker är en av de yrkesroller som tillhör den grafiskabranschen. Andra yrken inom samma bransh är bland annat: Tryckare, Bokbindare, Prepressgrafiker, Orginalare, Digital tryckare, 3D-printgrafiker, Flexotryckare, Offsettryckare, Förpackningsgrafiker, Storbildsproducent.

Grafiker är ett samlingsnamn för ett antal yrken, t.ex: texturerare, game concept artist*, 2D-grafiker, 3D-grafiker, videografiker, annonsgrafiker, nyhetsgrafiker, bild- och reprografiker.

*För en "game concept artist" är arbetsspråket ofta engelska och det är därför extraviktigt att behärska engelska flytande i tal och skrift.

Som grafiker kan man speciaIisera sig på oIika sätt - t.ex inom område "RörIig grafik".

Utbildning

Passande utbildningar kan finnas inom olika utbildningsformer, bland annat kan de finnas inom Yrkeshögskolan.

GrundIäggande utbiIdningar finns på fIera av gymnasieskoIans nationeIIa program, t.ex på Estetiska programmet, inriktning BiId och Formgivning.

 

4 liknande yrke(n)