Cross media producer

Cross media producer

Cross media producer är ett nytt yrke, som uppstod och verkar i gränslandet mellan den gamla tryckbranschen, den nya TV-branschen, Internet och andra medier. 

Dagens produktionsbolag arbetar ofta parallellt med flera olika typer av produktioner, som sedan ska presenteras i flera medier samtidigt eller inom en kort tidsintervall.

För att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden krävs att man kan axla ett flertal olika roller på en gång. Cross media producer har kunskaper som behövs för att arbeta inom TV-produktion och skapa produktioner med rörlig bild och grafik för TV, webb och/eller DVD.

Förenklad kan man kanske beskriva rollen som cross media producer som en "kvalificerad fotograf, expert redigerare, TV-grafiker och innehållsproducent" i ett.

Cross media producer skapar men också anpassar och omarbetar tryckt material till digitalt format. Trenden i grafiska branschen är att bredda sina tjänster via digitala kanaler. Det finns en stor efterfråga på multikompetenta personer som även förstår kundens situation vad det gäller "business" samt olika processer.

Cross media producer är expert på att producera text och bild, kan arbeta med färg och form samt på ett professionellt sätt färdigställa en slutprodukt för tryck, webb och mobila plattformar, men kan också anpassa redan befintligt tryckt material eller original till mobila enheter samt välja relevanta digitala publiceringskanaler.

Cross media digital producer kan ha olika antällningstitlar, exempelvis kan hen kallas för "projektledare inom media och reklam", "ledare eller samordnare inom digital produktion", "informationsutvecklare" och/eller "producent".

Utbildning

Lämpliga utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan.