Webbredaktör

Webbredaktör

En webbredaktör arbetar med organisationers och företags webbplatser. Som webbredaktören ser du till att webbplatsen uppfyller de behov användarna har och att informationen som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. Det kan röra sig om allt från information som företag vill förmedla till sina anställda eller till sina kunder, till att redigera och publicera texter och annonser. Ibland får webbredaktören även sköta underhåll och teknikutveckling, och arbeta med grafisk produktion och design. Yrket handlar i stor omfattning om förmåga till kommunikation, samarbete och flexibilitet, vilket förutsätter initiativförmåga och kreativitet.

Utbildning

För att bli webbredaktör finns informatörsutbildningen som ges vid flera högskolor på program för medie- och kommunikationsvetenskap under 3-4 år.

Du kan också kombinera fristående kurser i kommunikationsämnen till en kandidat- eller magisterexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne.

För studier vid högskolan krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. För programmen för information/kommunikation krävs också särskild behörighet, ofta i svenska och engelska.

Det finns också utbildningar inom information vid fristående skolor och institut.

Utbildning i teknikinformation kan ges som enskilda kurser inom högskolan på olika platser i landet. Även Yrkeshögskolan kan ha utbildningar inom området.

1 liknande yrke(n)