Förlagsredaktör

Förlagsredaktör

Arbetsbeskrivning

Förlagsredaktören ansvarar för att en författares verk kommer ut på marknaden. Förlagsredaktören är med i hela processen, från manusidé tills boken finns i bokhandeln. Efter det att ett manus har godkänts för utgivning är det förlagsredaktörens uppgift att gå igenom och redigera texten. I nära samarbete med författaren kan förlagsredaktören föreslå att stycken ska flyttas eller att avsnitt ska omarbetas eller tas bort. Förlagsredaktören kontrollerar även att fakta stämmer och ser över det rent språkliga så att texten blir korrekt.

Till arbetet hör också att beställa omslag av en grafisk formgivare och köpa in material från fotografer eller tecknare om boken ska illustreras. På bokförlag som ger ut facklitteratur har förlagsredaktören ofta specialkunskaper inom ett eller flera ämnesområden. Det kan vara ekonomi, data, historia, resor, mat, design eller något annat område. Förlagsredaktören arbetar ofta ensam men har samtidigt nära kontakt med författare, formgivare illustratörer och korrekturläsare. På ett smidigt sätt ska han eller hon kunna hantera författarens vilja och samtidigt föreslå förändringar. För att kunna samordna de olika delarna i produktionen är ordningssinne en viktig egenskap i arbetet.

Utbildning

Förlagsredaktörer med inriktning facklitteratur bör ha specialkunskaper inom särskilda ämnesområden. Akademisk examen med litteraturvetenskap och/eller svenska som huvudämne är ofta en bra grund för arbete med skönlitteratur. Påbyggnadskurser i förlagskunskap på två terminer finns vid Lunds universitet.

Framtidsutsikter

Förlagsredaktörer är en mycket liten yrkesgrupp. Specialkunskaper inom olika fackområden kan öka möjligheterna att få anställning.

Andra yrken inom arbetsmarknadsområde "Förlag/Media" är bland annat: Redaktör (ex. Webbredaktör>>, Moderedaktör>> eller Politisk redaktör>>), Kommunikatör>>, Informatör>>, Språkvårdare>>, Influencer>>, Projektledare>> och Informationsstrateg>>.

Nyttiga länkar
www.sprakochfolkminnen.se - info om språkrådgivning på Institutet för språk och folkminnens hemsida.

4 liknande yrke(n)