Manusförfattare

Manusförfattare

En manusförfattare skriver manus för filmer, TV-serier, musikaler, revy och andra liknande produktioner inom TV, teater och film. Det är manusförfattarens ansvar att den överenskomna berättelsen överlever skrivprocessen.

En manusförfattare har flera uppdrag och det ingår bland annat:
Att formulera idén, ensam eller tillsammans med regissör, producent eller andra.
Att behärska form, struktur och frihet inom det filmiska, TV- eller teatraliska berättandet.
Att skriva färdigt och vid en given tidpunkt lämna över ansvaret för manuset till andra.

Som manusförfattare kan man specialisera sig på t.ex filmmanus. I så fall kallas man för "filmmanusförfattare".

Att arbeta som filmmanusförfattare
Yrket handlar om att gestalta idéer, och kräver djupa kunskaper om filmberättande. Filmmanusförfattare skriver ibland manus på egen hand, men ofta är det flera manusförfattare som samarbetar kring filmmanus och arbetet sker ofta även i samarbete med filmens regissör och producent. Filmanusförfattaren skriver för film och tv. Hen gestaltar idéer och bör därför ha goda kunskaper om filmiskt berättande. Manusförfattaren har ett stort ansvar när berättelsen tar form och lämnar därefter över till de övriga i teamet för att filmen ska få sin slutliga form.

Det är många fler som vill bli manusförfattare än det finns utrymme inom film-, teater- och TV-branschen, därför är konkurrensen mycket hård. För att lyckas handar det givetvis om talang, men endast talang räcker oftast inte utan man måste även vara envis och fortsätta skriva och skicka manus till olika produktionsbolag (ibland i många år och utan någon garanti på att lyckas). Många gånger handlar det också om en slump: att man råkar finnas "på rätt plats vid rätt tidpunkt" för att få första uppdraget, som man sedan kan bygga vidare på.

Se gärna även yrkespresentationerna Skribent och Presskommunikatör.

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet, inriktningar Teater>>, Estetik och media>> och på Humanistiska programmet, inriktning Kultur>>
Passande utbildningar kan finnas inom folkhögskola, på yrkeshögskolan samt på högskolor/universitet.

Nyttiga länkar
http://filmvast.se - hemsidan för "Film i Väst";
www.sprakochfolkminnen.se - info om språkrådgivning på Institutet för språk och folkminnens hemsida;
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

8 liknande yrke(n)