Författare

Författare

Den som har fantasi och någonting att berätta kanske passar som författare. Vad som krävs är en mycket stark drivkraft för skrivande, och ett stort intresse för språket och för ordens valör och betydelse. Författare skriver inte bara skönlitteratur i form av romaner och poesi. Bakom varje teaterpjäs eller dramatisering för TV, film eller radio finns en dramatiker eller manusförfattare.

En annan stor grupp författare skriver fackböcker. Fackboksförfattare kan vara specialiserade inom något område, till exempel läroböcker, reseskildringar eller matlagning. Till fackboksförfattare hör även lexikografer (ordboksförfattare) och tekniska populärförfattare.

Det finns också många författare som i huvudsak skriver för barn och ungdomar.

Det finns också författare som nästan uteslutande skriver biografier (livsberättelser) av kända personer såsom forskare, skådespelare, musiker, statsmän och "kändisar" av olika slag. En sådan författare kallas för en levnadstecknare (eller för en biograf).

Innan en författare kan börja skriva krävs ett omfattande insamlingsarbete. Författaren undersöker temat eller ämnesområdet och samlar in material. Ofta har man redan kunskap om det man ska skriva om men det krävs i allmänhet att man tar reda på betydligt mer. Detta gäller så väl skönlitterära författare som fackboksförfattare. Informationen kan inhämtas på väldigt många olika sätt, genom resor, samtal, läsandet av andras texter, och genom sociala medier. Kanske allra viktigast är förmågan att kunna göra observationer av människor och platser.

Utbildning

De flesta författare har ingen utbildning för yrket. Några har börjat skriva i unga år och fortsätter upp i vuxen ålder.

Inom folkhögskolan finns ett flertal skrivarkurser och författarskolor (upp till 1 år) – både med särskild inriktning på skönlitterärt skrivande i tryckt form och författande av dramatik för film eller teater. Detta har blivit en allt vanligare ingång till författaryrket. Även studiecirklar anordnade av studieförbund förekommer.

Inom högskolan finns på olika håll i landet kurser i Skapande svenska/Kreativt skrivande, med varierande längd. Ett vanligt krav är grundläggande behörighet för högskolestudier och antagning sker i de flesta fall med arbetsprover som grund.

Eftersom läsande av böcker och analys av andra författares verk är en god grund kan studier i litteraturvetenskap vara en väg. Litteraturvetenskap finns på ett flertal orter inom högskolan.

Relevanta utbildningar, t.ex utbildning till manusförfattare kan finnas inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Få författare har möjlighet att försörja sig enbart på sitt skrivande. En författare kan inte vara säker på att arbetet ger någon ekonomisk ersättning. Det innebär att många författare försörjer sig på annat arbete än själva skrivandet, särskilt i början av yrkeskarriären. Några varierar det ”fria” skrivandet med att recensera böcker, framträda, skriva krönikor i tidningar eller ta skrivuppdrag som närmar sig journalistiken. Andra arbetar som lärare och undervisar i kreativt skrivande.

Möjligheterna att ge ut böcker på eget förlag har gjort det lättare för författaren att publicera sig, och även kunna behålla mer av vinsten själva.

Författare kommer sannolikt i större omfattning än i dag att skriva direkt för elektroniska medier utan att gå omvägen via tryckta medier.

Visste du att...?
Det finns i Sverige idag (uppgift från juni 2017) bibliotek som drivs av privata aktörer. Källa_ www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2016/12/ny-modell-for-nackas-bibliotek

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at - Europeiska språkdagens webbplats;
www.sprakochfolkminnen.se - info om språkrådgivning på Institutet för språk och folkminnens hemsida;
www.forfattarforbundet.se
https://via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli
www.pen-international.org och www.forfattarforbundet.se

7 liknande yrke(n)