Föreläsare

Föreläsare

Föreläsare (eller föredragshållare som hen också kan heta) är en person som anlitas för att berätta om någonting, som hen vet mycket om. Föreläsare är, alltså, en expert på någonting som inför pubk (oftast på scen) framför fakta, åsiter och erfarenheter inom ett område som hen känner väl till. Ibland kallas föreläsare för inspirationstalare, men område "föreläsningar" är egentligen bredare och handlar inte endast om inspiration.

Föreläsare är inspiratörer, experter och utbildare "i ett". Föredrag måste vara underhållande, vilket många gånger är viktigare än andra saker, som också är mycket viktiga: att föredrag helst också behöva vara informativa. Stå-upp komikers föreställning är underhållande men behöver inte ha utbildande syfte, till skillnad från ett föredrag, som även har ett syfte att informera/utbilda åhörarna.

För att trivas som föreläsare måste man vara bekväm med att tala inför publik (även inför mycket stora grupper). Annat att tänka på: föreläsare reser ofta mycket och bor ofta på hotell, vandrarhem och andra tillfälliga platser. Inkomst är inte jämnt fördeIad över året, till skillnad från månadslön, och man måste vara beredd på att inte ha någon inkomst under veckor och ibland även månader (om ingen anlitar dig som föreläsare under en längre period). 

Utbildning

Man kan ha vilken utbildning och tidigare erfarenhet (inklusive arbetslivserfarenhet) som helst - allt beroende på vad man vill föreläsa om och i vilken form. Ofta är det äventyrare, forskare och f d professionella elitidrottare som satsar på att bIi profesionella föreläsare. De flesta föreläsare är egnaföretagare

Om du funderar på att i framtiden bli en föreläsare, läs gärna en gymnasial kurs Retorik, som inom individuellt val får läsas på alla gymnasiala program. En gymnasial kurs Retorik kan också finnas att läsa inom Komvux, vuxenutbildningen. Motsvarande kurser kan också finnas på folkhögskolor och hos privata utbiIdningsanordnare.

Du som är intresserad av yrket Föreläsare, kanske också vill kika på följande yrken:
Konferensvärd/värdinna>>
Artist>>
Eventkoordinator>>
ReseIedare>>
Informatör>>
Kommunikatör>>
Presskommunikatör>>
Pressansvarig>>
PoIitiker>>