Språkkonsult

Språkkonsult

Språkkonsulter är experter i att anpassa texter till olika läsare och till olika situationer.
Språkkonsulten kan bland annat:

  • hålla utbildningar i att skriva och redigera olika sorters texter
  • språkgranska och redigera olika sorters texter
  • ta fram rekommendationer och skrivriktlinjer.
    Metoderna som språkkonsulter kan arbeta med syns bland annat i Språkrådets webbchecklista "klarspråkstestet".

Många språkkonsulter är egna företagare som anlitas av exempelvis reklambyråer, IT-företag, andra förlag och organisationer, myndigheter, översättningsbyråer, skolor (t.ex lärosäten som högskolor/universitet). De kan anlitas för att föreläsa och/eller ge råd/stöd. En språkkonsult på en skola eller förskola ger stöd i frågor som handlar om barnens språkutveckling.

En hel del språkkonsulter är anställda på företag, myndigheter och organisationer. Språkrådet rekommenderar att svenska myndigheter anlitar utbildade språkkonsulter för att ge de anställda stöd i klarspråksarbetet.

Språkkonsulter kan också verka som skribenter (skriva artiklar och böcker inom språkhistoria eller om andra ämnen som på olika sätt har med språk att göra). 

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för en språkkonsult är att man är utbildad lärare (kanske företrädesvis just språklärare>>), förskolelärare, lingvist (språkvetare), tolk eller översättare men man kan också ha någon annan utbildningsbakgrund. Det viktigaste är att man "brinner för" frågor som har med språket att göra, har gedigna kunskaper i ämnet samt är duktig på att marknadsföra sin verksamhet (för att attragera betalande kunder och se till att företaget går runt ekonomiskt). 

Utsikter på arbetsmarknaden är bättre för språkkonsulter som vid sidan av språkkonsultutbildningen har ytterligare någon specialisering, exempelvis inom ekonomi eller översättning (t.ex är auktoriserad översättare).

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för språkkonsulter är ganska bred. Många språkkonsulter arbetar inom myndigheter, organisationer och företag med språkgranskning och/eller med framställning av informationsmaterial, internutbildningar och med allmänt rådgivande verksamhet i språkfrågor.
Många är också frilansande eller egna företagare med uppdrag från reklambyråer, förlag och lärosäten (som ofta är universitet eller högskolor).

Visste du att...?
Världens mest talade spåk är kinesiska/mandarin, som talas av ca 940 miljoner människor.

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag den 26 september) hemsida;
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard
www.su.se - information om Språkkonsultprogrammet på Stockholms Universitet;
www.sprakochfolkminnen.se/om-oss - kontaktuppgifter till Språkrådet;
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak - metoder som språkkonsulter arbetar med;
www.svd.se/stockholms-e - en krönika om stockholms dialekt;
http://sprakkonsult.se

12 liknande yrke(n)