Språkkonsult

Språkkonsult

De flesta språkkonsulter är egna företagare, som anlitas för att föreläsa och ge råd/stöd till skolor och förskolor vad det gäller barnens språkutveckling.

Språkkonsulter kan också verka som skribenter (skriva artiklar och böcker inom språkhistoria eller om andra ämnen som på olika sätt har med språk att göra). 

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för en språkkonsult är att man är utbildad lärare (kanske företrädesvis just språklärare>>), förskolelärare, lingvist (språkvetare), tolk eller översättare men man kan också ha någon annan utbildningsbakgrund. Det viktigaste är att man "brinner för" frågor som har med språket att göra, har gedigna kunskaper i ämnet samt är duktig på att marknadsföra sin verksamhet (för att attragera betalande kunder och se till att företaget går runt ekonomiskt).