Språklärare

Språklärare

Sverige är i behov av språkkunniga personer som kan olika språk: i första hand svenska och engelska men också andra språk, bl a därför är Språklärare - ett av de viktigaste yrken.

Lärare på högstadiet, åk7-9 i grundskolan, är oftast behörig att undervisa i tre olika ämnen och gymnasielärare - i två olika ämnen. Alla de olika ämnena kan vara olika språk men det kan också vara så att lärare är behörig att undervisa i ett eller flera språk och dessutom i andra ämnen, som t.ex matematik, historia, idrott eller musik.

Språklärare kan alltså samtidigt vara "mattelärare" eller "historielärare" eller "musiklärare". Man kan därför betrakta som och kalla språklärare för Ämneslärare. Språklärare/ämneslärare kan också undervisa vuxna på komvux (kommunal vuxenutbildning), folkhögskola eller på ett Studieförbund. 

Även SFI-lärare (lärare i Svenska För Invandrare) hör till Språkärare. Om man undervisar i språk i studiecirkelform, är man i så fall en Cirkelledare, men på sätt och vis också språkIärare. När man undervisar i en studiecirkel, sätter man inte betyg på de studerande. På den punkten (betygsstättning) skiljer sig cirkelledare och lärare åt.

Utbildning

Lärare är i Sverige ett akademiskt yrke, dvs man behöver läsa på högskolenivå. Behörig lärare bör ha lärarexamen från högskola/universitet och kan ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. 

Övrigt

Du som är intresserad av detta yrke, kanske också vill läsa om flera yrken, förslagsvis om Språkyrken>> och om yrken inom område Pedagogiskt arbete>>.

Visste du att...?
Världens mest talade spåk är kinesiska/mandarin, som talas av ca 940 miljoner människor.

Nyttiga länkar
www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer
www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak
http://ilcompetition.se - Språkolympiaden: tävling i moderna språk för grundskole- och gymnasieelever;
http://takeielts.britishcouncil.org - GERS (Gemensam europeisk referensram för språk);
ttp://sfx.se  - info om svenska kurser i Stockholm för yrkesutbildade invandrare;
https://urskola.se  - filmer om språkval i skolan på UtbildningsRadions hemsida;
www.gymnasieguiden.se/informeras/plugga-ett-ar-i-europa - info om möjlighet att som gymnasieelev läsa ett år utomlands;
www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok
http://edl.ecml.at/Language - Fakta&Kul om språk på Europeiska språkdagens ( Temadag 26 sept.) hemsida;
www.jagvillveta.se/sprakversioner

10 liknande yrke(n)