EU-tolk

EU-tolk

För att kunna få arbete som EU-tolk ställs det ett antal strikta krav som alla måste uppfyllas. Ett av villkor/kraven är att man har svenska språket som sitt "modersmål". Man måste också, förutom svenska, kunna minst två andra språk (det räcker, alltså, inte att man, förutom svenska har mycket bra kunskaper i ett språk).

Att arbeta som tolk och/eller översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige.

Om du är intresserad av yrket EU-toIk, så kanske du också viII se information om föIjande yrken: Tolk>>,
Översättare>>SpråkIärare>>SpråkkonsuIt>> och om andra språkyrken>>.

Nyttiga länkar
http://ilcompetition.se - Språkolympiaden: tävling i moderna språk för grundskole- och gymnasieelever;
www.tolk.su.se - Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) hemsida.

4 liknande yrke(n)