EU-tolk

EU-tolk

För att kunna få arbete som EU-tolk ställs det ett antal strikta krav som alla måste uppfyllas. Ett av villkor/kraven är att man har svenska språket som sitt "modersmål". Man måste också, förutom svenska, kunna minst två andra språk (det räcker, alltså, inte att man, förutom svenska har mycket bra kunskaper i ett språk).

Att arbeta som tolk och/eller översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige.

Att tänka på när man använder tolkhjälp
Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken; detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta/förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Om du är intresserad av yrket EU-toIk, så kanske du också viII se information om föIjande yrken: Tolk>>,
Översättare>>SpråkIärare>>SpråkkonsuIt>> och om andra språkyrken>>.

Visste du att...?
Om man uttalar "Elefant Shoes" ser det ut (eftersom det är mycket liknande läpp-rörelser man gör) som om man säger "I love you"; om man står tillräckligt långt för att inte kunna höra, kan man lätt tro att personen har sagt "elefant shoes" när hen i själva verket har sagt "I love you". :)

Nyttiga länkar
http://ilcompetition.se - Språkolympiaden: tävling i moderna språk för grundskole- och gymnasieelever;
http://edl.ecml.at - Europeiska språkdagens webbplats;
www.asrsprakutbildning.se - Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation (ASR);
www.gymnasieguiden.se/informeras/merit - info om meritpoäng vid ansökan till högskoleutbildning för dig med Examensbevis (bl a finns där info om vilka gymnasiala kurser i språk som ger meritpoäng);
www.europaeischer-referenzrahmen.de/deutsch-sprachzertifikate - info (på tyska) om ett Gemensamt Europeiskt Språkpass;
www.tolk.su.se - Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) hemsida.

6 liknande yrke(n)