Militärtolk

Militärtolk

Militärtolken bidrar med sina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.
Arbetet vid en insats kan vara fysiskt och psykiskt krävande men framför allt bearbetar du som militärtolk en stor mängd information.

Som militärtolk krävs att du har ett stort intresse för språk och främmande kulturer, har god minne och hög studiekapacitet, klarar av att arbeta i fält och att du är mycket socialt kompetent samt har en välutvecklad problemlösningsförmåga.

Att arbeta som militärtolk kan periodvis innebära att man utsätts för extrema utmaningar. 

Utbildning

Utbildning till svensk militärtolk är tre terminer lång och sker vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Du får en militär utbildning som omfattar ledarskap, militärstrategi, taktik och fysiskt stridsvärde. 

Övrigt

Var god ta del av informationen om yrken: Tolk>>>> och om yrken inom Försvarsmakten>>>.

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at - Europeiska språkdagens webbplats.

5 liknande yrke(n)