Dövblindtolk

Dövblindtolk

Dövblindtolkar arbetar med kommunikation mellan människor som behöver göra sig förstådda, till exempel vid myndighetskontakter.

Tolkar (inklusive dövblindtolkar) arbetar på alla platser där människor möts och behöver kommunicera. Det kan vara vid myndighetskontakter, sjukhusbesök, flyktingförläggningar, konferenser, skolor, i domstol eller vid konferenser. De kan också tolka radio och TV-program, filmer (vid ett biobesök) eller teaterföreställningar och händelser vid andra kultur-evenemang.

Det här yrket passar dig som har bra simultanförmåga för att du kan i så fall tolka samtidigt som en person talar. Arbete som dövblindtolk är ofta ganska intensivt och krävande.

Att tänka på när man använder tolkhjälp
Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken; detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta/förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Utbildning 

Utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk finns inom folkhögskolan och omfattar 3-4 års studier.Stockholms universitet har även ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.Kammarkollegiet auktoriserar teckenspråkstolkar efter prövning. 

Nyttiga länkar
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/tillganglighet/tolkning - hemsida som berättar om olika typer av tolkning (som erbjuds för hörsel- och synskadade personer);
www.mfd.se - Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället;
http://nkcdb.se - Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

5 liknande yrke(n)