Dövblindtolk

Dövblindtolk

Dövblindtolkar arbetar med kommunikation mellan människor som behöver göra sig förstådda, till exempel vid myndighetskontakter. De förmedlar ett budskap mellan till exempel talad svenska och svenskt teckenspråk, eller olika sorters tecken språk.

De kan också tolka TV-program. Med teckenspråk använder tolken händer, ansikte och kropp för att skapa synliga signaler.

Tolkar arbetar på alla platser där människor möts och behöver kommunicera. Det kan vara vid myndighetskontakter, sjukhusbesök, flyktingförläggningar, konferenser, skolor, i domstol eller vid konferenser.

Det här yrket är bra för dig som har bra simultanförmåga det vill säga tolka samtidigt som en person talar, ofta är intensivt och krävande.

Utbildning 

Utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk finns inom folkhögskolan och omfattar 3-4 års studier.Stockholms universitet har även ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.Kammarkollegiet auktoriserar teckenspråkstolkar efter prövning.