Dövblindtolk

Dövblindtolk

Dövblindtolkar arbetar med kommunikation mellan människor som behöver göra sig förstådda, till exempel vid myndighetskontakter.

Tolkar (inklusive dövblindtolkar) arbetar på alla platser där människor möts och behöver kommunicera. Det kan vara vid myndighetskontakter, sjukhusbesök, flyktingförläggningar, konferenser, skolor, i domstol eller vid konferenser. De kan också tolka radio och TV-program, filmer (vid ett biobesök) eller teaterföreställningar och händelser vid andra kultur-evenemang.

Det här yrket passar dig som har bra simultanförmåga för att du kan i så fall tolka samtidigt som en person talar. Arbete som dövblindtolk är ofta ganska intensivt och krävande.

Utbildning 

Utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk finns inom folkhögskolan och omfattar 3-4 års studier.Stockholms universitet har även ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.Kammarkollegiet auktoriserar teckenspråkstolkar efter prövning. 

Nyttiga länkar
http://nkcdb.se - Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

2 liknande yrke(n)