Skrivtolk

Skrivtolk

Som skrivtolk tolkar man från talad svenska till skriven svenska genom att använda en dator, antingen med ett vanligt tangentbord, qwerty, eller med ett speciellt tangentbord, så kallat veyboard.

Erfarna och duktiga skrivtolkar skriver mycket snabbt på dator. Den nuvarande svenska rekord går ut på att skriva drygt 830 tecken per minut. 

Utbildning

Utbildning till skrivtolk är ettårig och ges på Södertörns folkhögskola i Stockholm.