Skrivtolk

Skrivtolk

Som skrivtolk tolkar man från talad svenska till skriven svenska genom att använda en dator, antingen med ett vanligt tangentbord, qwerty, eller med ett speciellt tangentbord, så kallat veyboard.

Erfarna och duktiga skrivtolkar skriver mycket snabbt på dator. Den nuvarande svenska rekord går ut på att skriva drygt 830 tecken per minut. 

Att tänka på när man använder tolkhjälp
Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken; detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta/förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Utbildning

Utbildning till skrivtolk är ettårig och ges på Södertörns folkhögskola i Stockholm.

Nyttiga länkar
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/tillganglighet/tolkning - hemsida som berättar om olika typer av tolkning (som erbjuds för hörsel- och synskadade personer).

3 liknande yrke(n)