EURES-rådgivare

EURES-rådgivare

Förkortning "Eures" står för "EURopean Employment Services".
Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURopean Employment Services, Eures. I Eures-nätverket ingår det 32 länder och över 1000 Eures-rådgivare. I Sverige finns det idag (juni 2016) ca 60 registrerade Eures-rådgivare. Förutom länderna inom EU/EES ingår även Schweiz i detta samarbete.

EU-länderna är (faktauppgift från juni 2016): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är (faktauppgift från juni 2016): EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Eures-rådgivare hjälper både arbetssökande och arbetsgivare att hitta svar på frågor om vägar till arbete och rekrytering mellan EU:s medlemsländer (och även Schweiz ingår).

I samband med frågor om rörlighet över gränserna samverkar Eures-rådgivarna dagligen med många olika myndigheter och institutioner.

Om man vill jobba som Eures-rådgivare, bör man söka jobb som Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen (vanlig förkortning AF). Som arbetsförmedlare kan man sedan söka tjänst som Eures-rådgivare. Intern utbildning ges av Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida>> och på hemsidan för Den Europeiska Portalen för Rörlighet i Arbetslivet>>

Nyttiga länkar
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
www.oph.fi - Utbildningsstyrelsen i Finland;
www.europaportalen.se/tema/europaradet
List of EU/EEA countries>>
Ingyg om grundläggande behörighet - se info på Universitets-&högskolerådets hemsida - www.uhr.se/studier-och-antagning/Studier-utomlands

6 liknande yrke(n)