EURES-rådgivare

EURES-rådgivare

Förkortning "Eures" står för "EURopean Employment Services".
Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURopean Employment Services, Eures. I Eures-nätverket ingår det 32 länder och över 1000 Eures-rådgivare. I Sverige finns det idag (juni 2016) ca 60 registrerade Eures-rådgivare. Förutom länderna inom EU/EES ingår även Schweiz i detta samarbete.

Eures-rådgivare hjälper både arbetssökande och arbetsgivare att hitta svar på frågor om vägar till arbete och rekrytering mellan EU:s medlemsländer (och även Schweiz ingår).

I samband med frågor om rörlighet över gränserna samverkar Eures-rådgivarna dagligen med många olika myndigheter och institutioner.

Om man vill jobba som Eures-rådgivare, bör man söka jobb som Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen (vanlig förkortning AF). Som arbetsförmedlare kan man sedan söka tjänst som Eures-rådgivare. Intern utbildning ges av Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida>> och på hemsidan för Den Europeiska Portalen för Rörlighet i Arbetslivet>>