Internationell SYV

Internationell SYV

Om man behöver vägledning kring studier utomlands eller hjälp att söka jobb utanför Sveriges gränser, kan man få hjälp av kommunens internationella studie- och yrkesvägledare. Den internationella studie- och yrkesvägledare specialiserar sig i vägledning kring studier och arbetsmöjligheter i andra länder (d v s utanför Sverige).

Uppsala har idag (juli 2016) Internationell SYV anställd i kommunen. SYV som är anställda på IB grund- och gymnasieskolor är också i viss mån att betraktas som "internationella SYV-ar".

Internationell SYV har allmänna kunskaper om "studier och söka jobb UtomIands" men kan omöjIigen vara expert på aIIa Iänder. Ofta speciaIiserar man sig på ett Iand (t.ex Danmark*) eIIer en Region, t.ex Öresundsregionen**.

_____________
* om att söka utbiIdning i Danmark se http://www.optagelse.dk/ och info om utbiIdningar i Danmark hittar man på https://www.ug.dk/

** för mer info se http://www.oresunddirekt.se/

Utbildning

Grundutbildning till studie- och yrkesvägledare ges vid lärarhögskolorna och omfattar ett treårigt program. Att bli internationell studie- och yrkesvägledare kan man genom självstudier eller genom någon form av påbyggnadsutbildning. Det är meriterande om man som vill bli internationell SYV har personlig erfarenhet av att studera utomlands men ofta inte ett krav.

Det som gör att man kan arbeta som "internationell SYV" är intresse för det område och att man skaffar sig mer och mer kunskap under åren. Oftast börjar man efter SYV-programmet arbeta som "vanlig SYV" och sedan genom självstudier och/eller påbyggnadsutbildning fördjupar sig inom område "internationell studie- och yrkesvägledning".

 Sajter med information för den som är intresserad av Internationell Studie- och yrkesvägIedning:
http://euroguidance.se/mojligheter/mojligheter-for-vagledare
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Studier-utomlands - info på UHR, Universitets- och högskolerådets hemsida;
www.seqf.se - en hemsida som berättar om Sveriges referens för kvalifikationer (SeQF);
http://euroguidance.se/mojligheter/

http://www.vagledarforeningen.org/internationellt/

http://lrbloggar.se/vagledarna/det-internationella-perspektivet-pa-vagledning/

Fler nyttiga länkar
http://derby.openrepository.com
Higher Education Compass - search för cooperation>>
The Fulbright Commission - Educational Excange between the United States & Sweden;
Education USA>>
www.skolverket.se/bedomning/betyg/oversattning/gymnasiebetyg
www.skolverket.se/polopoly_fs/1.191536 - lista på alla svenska gymnasiekurser - på engelska;
www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning
www.uhr.se/internationella-mojligheter
http://studentstipendium.se/stipendier-utlandsstudier
http://portal.uned.es - info om högre studier i Spanien;
https://internet.gumed.edu.pl - hemsida om läkarstudier i Polen.