Internationell SYV

Internationell SYV

Om man behöver vägledning kring studier utomlands eller hjälp att söka jobb utanför Sveriges gränser, kan man få hjälp av kommunens internationella studie- och yrkesvägledare. Den internationella studie- och yrkesvägledare specialiserar sig i vägledning kring studier och arbetsmöjligheter i andra länder (d v s utanför Sverige).

Uppsala har idag (juli 2016) Internationell SYV anställd i kommunen. SYV som är anställda på IB grund- och gymnasieskolor är också i viss mån att betraktas som "internationella SYV-ar".

Internationell SYV har allmänna kunskaper om "studier och söka jobb UtomIands" men kan omöjIigen vara expert på aIIa Iänder. Ofta speciaIiserar man sig på ett Iand (t.ex Danmark*) eIIer en Region, t.ex Öresundsregionen**.

_____________
* om att söka utbiIdning i Danmark se http://www.optagelse.dk/ och info om utbiIdningar i Danmark hittar man på https://www.ug.dk/

** för mer info se http://www.oresunddirekt.se/

Utbildning

Grundutbildning till studie- och yrkesvägledare ges vid lärarhögskolorna och omfattar ett treårigt program. Att bli internationell studie- och yrkesvägledare kan man genom självstudier eller genom någon form av påbyggnadsutbildning. Det är meriterande om man som vill bli internationell SYV har personlig erfarenhet av att studera utomlands men ofta inte ett krav.

Det som gör att man kan arbeta som "internationell SYV" är intresse för det område och att man skaffar sig mer och mer kunskap under åren. Oftast börjar man efter SYV-programmet arbeta som "vanlig SYV" och sedan genom självstudier och/eller påbyggnadsutbildning fördjupar sig inom område "internationell studie- och yrkesvägledning".

Sajter med information för den som är intresserad av Internationell Studie- och yrkesvägIedning:
www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/har-du-fragor-om-utlandsstudier  - Swedish International Students & Alumni (SISA) är en ideell medlemsorganisation av och för svenska utlandsstudenter;
http://euroguidance.se/mojligheter/mojligheter-for-vagledare
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Studier-utomlands - info på UHR, Universitets- och högskolerådets hemsida;
www.gymnasieguiden.se/informeras/plugga-ett-ar-i-europa - info om möjlighet att som gymnasieelev läsa ett år utomlands;
www.seqf.se - en hemsida som berättar om Sveriges referens för kvalifikationer (SeQF);
http://euroguidance.se/mojligheter/

http://www.vagledarforeningen.org/internationellt/

http://lrbloggar.se/vagledarna/det-internationella-perspektivet-pa-vagledning/

Fler nyttiga länkar
http://lrbloggar.se/vagledarna - blogginlägget om SYV-status;
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildning-europa
http://derby.openrepository.com
Higher Education Compass - search för cooperation>>
The Fulbright Commission - Educational Excange between the United States & Sweden;
Education USA>>
www.skolverket.se/bedomning/betyg/oversattning/gymnasiebetyg
www.skolverket.se/polopoly_fs/1.191536 - lista på alla svenska gymnasiekurser - på engelska;
http://learnenglish.britishcouncil.org - tips från Brittish Council;
www.jakobstadsgymnasium.fi - svenskspråkig gymnasieskola i Finland;
https://studieinfo.fi - utbildningar i Finland (både på svenska och finska);
www.oph.fi - Utbildningsstyrelsen i Finland;
www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning
www.uhr.se/internationella-mojligheter
http://studentstipendium.se/stipendier-utlandsstudier
http://portal.uned.es - info om högre studier i Spanien;
www.vagledarforeningen.se - info om Vägledningens dag (8 okt);
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
https://internet.gumed.edu.pl - hemsida om läkarstudier i Polen.

Länkar om nordiskt samarbete vad det gäller studier:
Skolverkets webbplats om nordiska samarbetet:: www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/studera-i-norden
Skolverkets webbplats om den nordiska överenskommelsen: www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/nordisk-overenskommelse-om-utbildning-1.20482
Webbplats om nordiskt samarbete: www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/nordiska-avtal/utbildning-och-forskning/nordisk-utbildningsgemenskap-paa-gymnasienivaa

Information om gymnasiestudier i andra Nordiska länder:
De nordiske lande har en aftale om nordisk uddannelsesfællesskab på gymnasieniveau. Gennem aftalen forbinder landene sig til at give personer fra de andre nordiske lande tilgang til uddannelse på gymnasieniveau – såvel studieforberedende som erhvervsforberedende uddannelsesprogram – på samme vilkår som landets egne statsborgere. Man kan vælge at tage hele eller dele af en sådan uddannelse i et andet nordisk land.

Du finder mere information om ungdomsuddannelser i de nordiske lande her:
http://nvl.org - Nordiskt nätverk för vägledning;

Danmark: Uddannelsesguiden og i artiklen om ungdomsuddannelser i Danmark på Hallo Nordens netsted; bruge www.ug.dk eller www.studyindenmark.dk hvis ikke de kan læse dansk.

Finland: Den finske uddannelsesstyrelse og i artiklen om ungdomsuddannelser i Finland på Hallo Nordens netsted; www.jakobstadsgymnasium.fi - svenskspråkig gymnasieskola i Finland.

Island: Undervisningsministeriet og i artiklen om ungdomsuddannelser i Island på Hallo Nordens netsted.

Norge: Utdanning.no og i artiklen om ungdomsuddannelser i Norge på Hallo Nordens netsted.

Visste du att...?
Det finns svenska grund- och gymnasieskolor även utanför Sverige. Vilka svenska gymnasieskolor som finns utomlands kan du se på www.gymnasieguiden.se

7 liknande yrke(n)