Headhunter

Headhunter

Headhunter är en sort Rekryterare. SkiIInaden från en "vanIig rekryterare" är att en headhunter aktivt söker upp personer som passar får en viss typ av tjänster och ger de erbjudande att delta i rekryteringsprocessen med mål att rekrytera dem till att jobba åt ett företag, en myndighet eIIer en organisation.

"VanIiga rekryterare" granskar ansökningar som kommer in på de tjänster som annonseras ut och även spontanansökningar men söker vanIigtvis inte upp foIk som själva inte sökte tjänsten.

Headhunters är ofta egna företagare som säIjer sina tjänster (arbetstimmar) på konsuIt-basis.

Se yrkespresentation Rekryterare>> samt Iäs gärna också om fIera yrken, försIagsvis om PersonaIvetare>>, Jobbcoach>> och OrganisationsutveckIare>>.

Utbildning

"Headhunters" kan ha diverse olika utbildningsbakgrund. De fIesta headhunters har någon form av eftergymnasial utbildning. Ofta är en headhunter utbildad lärare, studie- och yrkesvägledare, beteendevetare, psykolog eller personalvetare (och har tidigare erfarenhet som rekryterare).

Visste du att...?
En person med personalvetarkompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken (uppgift från maj 2017).

Nyttiga länkar
www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad

1 liknande yrke(n)