Jobbcoach

Jobbcoach

Jobbcoach hjälper personer att få jobb. Det kan handla om att få sitt första jobb, att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en tids arbetslöshet eller att byta jobb. Arbetscoach och karriärcoach kan ha samma eller liknande arbetsuppgifter som jobbcoach.

Jobbcoach informerar, motiverar, men bistår också med praktisk hjälp i att sätta ihop en vinnande CV (Meritförteckning), att skriva ett personligt ansökningsbrev och att förbereda sig inför anställnngsintervju. Jobbcoach kan vid behov erbjuda "intervjuträning" (inför anställningsintervju), hjälpa till med att boka studiebesök och med att ordna praktikplatser.

Jobbcoach kan verka i egenskap av egen företagare eller vara anställd av olika företag och organisationer, som t.ex arbetsförmedlingen, kommuner (t.ex på kommunens Medarbetarcentrum) eller i något omställningsprojekt. 

Se gärna en videofilm - här>>> är en snabblänk till filmen. För tips på hur man sätter ihop vinnande CV -se www.framtid.se/jobb/tips-nar-du-skriver-cv
Läs gärna även ett blogginlägg Arbetsmarknaden år 2021>>.

Utbildning

Jobbcoach kan ha diverse olika utbildningsbakgrund. Någon form av eftergymnasial utbildning krävs. Ofta är jobbcoach utbildad lärare, studie- och yrkesvägledare, beteendevetare, psykolog eller personalvetare (och har tidigare erfarenhet som rekryterare). För att jobba som jobbcoach inom "Stöd och Matchning", dvs vara en underleverantör till Arbetsförmedlingen, måste man ha examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet /det är ett krav som AF ställer/.

Liknande yrken
KAA-ansvarig>>
Arbetsvägledare>>
Arbetsförmedlare>>
Ungdomscoach>>
SIUS-konsulent>>.

Nyttiga länkar
www.su.se/samverkan - "Korta vägen" är en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker i Stockholm.