Arbetsmarknadskonsulent

Arbetsmarknadskonsulent

Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du från en helhetssyn på individen och uppdraget i syfte att underlätta ett snabbt inträde i arbete eller studier. Du ingår ofta i ett team av personer som arbetar med olika former av arbetsmarknadsinsatser.

I uppgiften ingår en kontrollfunktion i så motto att konsulenten lämnar underlag till myndighetsbeslut. Som konsulent kan man profilera sig på olika målgrupper, metoder eller om behovet kräver speciella insatser och din arbetsplats är enheter inom socialförvaltning eller arbetsförmedling.

Utbildning

En passande utbildningsbakgrund är oftast som socionom eller annan högskoleutbildning med beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning.

Visste du att...?
Genomsnittlig minimilön är i Sverige ca 19500kr/månad (uppgift från november 2017).

Övrigt

Man kan undra varför det inte går att med stor säkerhet förutspå var jobben ska finnas om ett år, 5 år, 10 år osv. Jo, bland annat beror det på att det är väldigt många olika faktorer som påverkar hur arbetsmarknaden kommer att se ut plus att ännu större osäkerhet kan finnas i branscher som är starkt påverkade av politiska beslut och internationell konkurrens.

Länktips
www.workwide.se - svenska jobb utomlands;
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning - info om Aktivitetsersättning;
https://soundcloud.com/snsinfo - lyssna på Podcast (längd ca 1,5 tim) om individuell lönesättning;
www.sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden";
www.yhguiden.se/reportage - om möjligheter på arbetsmarknaden efter en yrkeshögskoleutbildning;
www.framtid.se/information/intervjufragor - se vilka frågor man kan behöva svara på under en Anställningsintervju.

7 liknande yrke(n)