Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Tycker du om att jobba med människor? Vill du hjälpa andra att välja yrke och utbildning? Är du också nyfiken på vad som händer i samhället och tycker att det är viktigt att informera om det? Då kanske jobbet som studie- och yrkesvägledare skulle passa dig.

Insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för personernas studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Studie- och yrkesvägledare (en vanlig förkortning är SYV) som arbetar på en grund- eller gymnasieskola har mycket kontakt med elever, men även med lärare och föräldrar. Ibland informerar vägledaren grupper av elever eller föräldrar och ibland har de individuella samtal. SYV kan också ha Gruppvägledning; under gruppvägledning för man samtal i grupp och/eller gör gruppvägledningsövningar. SYV ger ofta också stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

SYV finns även på högskolor och universitet, på yrkeshögskolor och folkhögskolor. Inom högskoleväsende kallas SYV oftast för Studievägledare.

Studie- och yrkesvägledare kan arbeta på Arbetsförmedlingen (och kallas då för Arbetsvägledare) och i olika projekt med exempelvis vägledning av arbetssökande ungdomar och vuxna.

SYV som jobbar på högskolenivå (på en högskola eller ett universitet) kallas ofta för Studievägledare. Studievägledarna på högskolenivå och även SYV på andra arbetsplatser, omfattas ofta av tystnadsplikten i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 25:5§ och för inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Andra "specialiseringar" för SYV-ar förutom Studievägledare och Arbetsvägledare är t.ex att arbeta med vägledning i Internationella sammanhang och man kan i så fall kallas för Internationell SYV.

Utsikter på arbetsmarknaden
Efterfrågan på personer med Studie- och yrkesvägledningsexamen ökar på arbetsmarknaden både inom skolan, myndigheter och privata företag. Ändringar i Skollagen, krav från Skolinspektionen, behov inom Arbetsförmedlingen och privata företag när det gäller vägledning- och valideringsinsatser gör det svårare att rekrytera en SYV. Det är därför lättare för behöriga SYV-ar att få jobb.

Utbildning

För att bli behörig SYV måste man ta examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som omfattar 180 hp (3 årsstudier på heltid) och finns på flertal högskolor/universitet runt om i Sverige.
Här>>> kan du se på prova-på föreIäsning med Iärare på Studie- och yrkesvägIedarprogrammet i StockhoIm.
Fortbildning
Skolverket erbjuder fortbildning för SYV-ar, se www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/syv.

Karriärmöjligheter för en utbildad SYV är många:

- man kan bli befodrad till en tjänst som arbetslagsledare för en grupp studie- och yrkesvägledare;

- vidareutbilda sig på master eller magisterprogram inom pedagogik, utbildnings-/pedagogisk ledarskap eller inom projektledning;

- en SYV kan få en tjänst som skolledare (rektor);

- specialisera sig inom internationalisering och bli en internationell SYV;

- bli studieförmedlare eller konsult (egen företagare).

Det finns också exempel på att personer med SYV-examen arbetar som sociala hållbarhetsstrateger eller som utredare på olika myndigheter, t.ex på FK; som Civila utredare inom polisen; som socialsekreterare inom soc.tjänsten; som arbetsförmedlare, som högskole- eller folkhögskolelärare; "Headhunters">>, kommunikatörer och informatörer; KAA-ansvariga>> och marknadsförare.

Programplaner för nationella svenska gymnasieprogram:
Yrkesprogram
https://www.gymnasieguiden.se/program/HV/programplan/Programplan_HV.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/RL/programplan/Programplan_RL.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/HA/programplan/Programplan_HA.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/HT/programplan/Programplan_HT.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/FT/programplan/Programplan_FT.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/BA/programplan/Programplan_BA.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/IN/programplan/Programplan_IN.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/EE/programplan/Programplan_EE.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/VF/programplan/Programplan_VF.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/BF/programplan/Programplan_BF.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/VO/programplan/Programplan_VO.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/NB/programplan/Programplan_NB.pdf

Högskoleförberedande program
https://www.gymnasieguiden.se/program/ES/programplan/Programplan_ES.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/TE/programplan/Programplan_TE.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/NA/programplan/Programplan_NA.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/EK/programplan/Programplan_EK.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/SA/programplan/Programplan_SA.pdf
https://www.gymnasieguiden.se/program/HU/programplan/Programplan_HU.pdf


Visste du att...?

Det finns uppskattningsvis circa 8 000 yrken, men ingen vet det exakta antalet. Detta bl a på grund av att nya yrken "tillkommer" och gamla "dör ut" (glöms bort eller börjar "tillhöra historien").

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar/podcast-om-utbildningsval
www.lararforbundet.se/bloggar/syvbloggen/hur-ska-individers-ratt-till-kvalificerad-vagledning-se-ut-i-framtiden
www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/syv
www.fragasyv.se/info/vad-kan-syv-gora
http://euroguidance.se/mojligheter/mojligheter-for-vagledare
http://sverigesradio.se/sida/artikel - Vad gör egentligen en SYV?
Motverka-avhopp>> - info på Universitets-&Högskolerådets hemsida;
Utbildningskontrakt>> - info på Arbetsförmedlingens hemsida om "Utbildningskontrakt" som är en satsning på ungdomar 20-24 år utan gymnasiekompetens;
www.pedagogisktcentrum.se/sida/nya-eu-projekt
http://lrbloggar.se/vagledarna - blogginlägget om SYV-status;
www.uhr.se/syv - Universitets- och högskolerådets plats för SYV-ar;
hälsokrav-i-olika-yrken - info på GymnasieGuiden.se om hälsokrav i olika yrken;
www.framtid.se/bloggar/podcast-om-utbildningsval
www.seqf.se - en hemsida som berättar om Sveriges referens för kvalifikationer (SeQF)
www.svt.se/nyheter/inrikes/studiestart
www.fragasyv.se/info/gruppvagledningsovningar
http://skolvarlden.se

http://skolvarlden.se/bloggar/.../sa-fungerar-kompensatorisk-vagledning
http://industripodden.libsyn.com/podcast
www.fragasyv.se/info

Läs även gärna information om yrken: studiecoachstudiehandledare, handledareutbildningskonsultkonsult, utbildarepedagogarbetsvägledareutredare, informatör, kommunikatör, marknadsförare, ungdomscoach, praktiksamordnare, rekryterare, jobbcoach, jobbsökarexpert, arbetsförmedlare, kaa-ansvarig, Internationell SYV, Skolledare/Rektor, Projektledare, Studieförmedlare och Egenföretagare och se också gärna en kort videofilm om Adela som jobbar som SYV på grundskolan>>

18 liknande yrke(n)