Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Tycker du om att jobba med människor? Vill du hjälpa andra att välja yrke och utbildning? Är du också nyfiken på vad som händer i samhället och tycker att det är viktigt att informera om det? Då kanske jobbet som studie- och yrkesvägledare skulle passa dig.

Insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för personernas studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Studie- och yrkesvägledare ( en vanlig förkortning är SYV) som arbetar på en grund- eller gymnasieskola har mycket kontakt med elever, men även med lärare och föräldrar. Ibland informerar vägledaren grupper av elever eller föräldrar och ibland har de individuella samtal. De ger stöd också åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

SYV finns även på högskolor och universitet, på yrkeshögskolor och folkhögskolor. Inom högskoleväsende kallas SYV oftast för Studievägledare.

Studie- och yrkesvägledare kan arbeta på Arbetsförmedlingen (och kallas då för Arbetsvägledare) och i olika projekt med exempelvis vägledning av arbetssökande ungdomar och vuxna.

SYV som jobbar på högskolenivå (på en högskola eller ett universitet) kallas ofta för Studievägledare. Studievägledarna på högskolenivå och även SYV på andra arbetsplatser, omfattas ofta av tystnadsplikten i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 25:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Andra "specialiseringar" för SYV-ar förutom Studievägledare och Arbetsvägledare är t.ex att arbeta med vägledning i Internationella sammanhang och man kan i så fall kallas för Internationell SYV.

Utsikter på arbetsmarknaden
Efterfrågan på personer med Studie- och yrkesvägledningsexamen ökar på arbetsmarknaden både inom skolan, myndigheter och privata företag. Ändringar i Skollagen, krav från Skolinspektionen, behov inom Arbetsförmedlingen och privata företag när det gäller vägledning- och valideringsinsatser gör det svårare att rekrytera en SYV lättare för behöriga SYV-ar att få jobb.

Utbildning

För att bli behörig SYV måste man ta examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som omfattar 180 hp (3 årsstudier på heltid) och finns på flertal högskolor/universitet runt om i Sverige.
Här>>> kan du se på prova-på föreIäsning med Iärare på Studie- och yrkesvägIedarprogrammet i StockhoIm.

Karriärmöjligheter för ev SYV är många: man kan vidareutbilda sig på master eller magisterprogram inom pedagogik, utbildnings-/pedagogisk ledarskap eller inom projektledning; en SYV kan få jobba som skolledare (rektor); specialisera sig inom internationalisering och bli en internationell SYV; bli studieförmedlare eller konsult (egen företagare).

Se information om yrken Internationell SYV, Rektor, Projektledare, Studieförmedlare och Egenföretagare och se också gärna en kort videofilm om Adela som jobbar som SYV på grundskolan>>