IB-koordinator

IB-koordinator

Förkortningen "IB" står för International Baccalaureate. IB-koordinator är anställd av skolan, som erbjuder IB-utbildningen.

Det finns koordinatorer på alla fyra IB-programmen: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) och Diploma Programme (DP) samt Career-related Programme (CP).

IB-koordinatorer är "länken" mellan IB-organisationen>> och lärarna, mellan IB-organisationen och eleverna samt deras målsmän. Information om IB-programmet på gymnasiet kan man bland annat hitta på www.gymnasieguiden.se

Kika gärna på presentationerna av de svenska gymnasieskolor som erbjuder IB-programmet>> (det finns i dagens läge, mars 2017, totalt ca 30 skolor).

IB-koordinator behöver hålla sig à jour med alla regler och se till att de efterföljs. Hen anmäler eleverna till examinationerna, tar hand om allt pappersarbetet kring det samt håller i allt annat kring examinationerna. I IB-koordinators arbetsuppgifter ingår det också att uppdatera skolledningen på alla förändringar, t.ex nya regler som tillkommer.

De allra flesta IB-koordinatorer har även viss ansvar för elevernas individuella studieplaner (de så kallade "transcript") och även undervisning i något skolämne, som en del i sin tjänst.

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för en IB-koordinator är att man är utbildad lärare>>, studie- och yrkesvägledare>> eller har en annan pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning "i bagaget".

IB-koordinator måste bland annat ha gedigna kunskaper i engelska språket (detta på grund av att undervisning på IB-skolorna är allt som oftast på engelska, dvs engelska är undervisningsspråk och det  kan finnas elever på skolan som över huvudet taget inte kan svenska; all kommunikation med de eleverna och med deras föräldrar sker i så fall på engelska; dessutom sker kommunikationen med IB-organisationen på engelska).

För mer info se www.ibo.org/en/programmes och www.swedishibschools.se

Läs gärna om andra yrken: förslagsvis i första hand om Utbildningsadministratör>>Utbildningskonsult>>, Internationell rättsvetare>> och Internationell samordnare>>.

Nyttiga länkar
Higher Education Compass - search för cooperation>>
The Fulbright Commission - Educational Excange between the United States & Sweden;
www.ibo.org - information om IB-utbildningar;
www.fragasyv.se/info/roster-om-ib
www.gymnasieguiden.se/program/IB - info om IB-gymnasieprogrammet;
www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/har-du-fragor-om-utlandsstudier  - Swedish International Students & Alumni (SISA) är en ideell medlemsorganisation av och för svenska utlandsstudenter;
http://nvl.org - Nordiskt nätverk för vägledning;
www.antagning.se - info om Meritpoäng för dig med IB-diploma på Antagning.se;
www.workwide.se - svenska jobb utomlands;
www.skolverket.se/bedomning/betyg/oversattning - info om att översätta svenska gymnasiebetyg till engelska;

www.gymnasieguiden.se/gymnasium?query - presentationer av de gymnasieskolor som i Sverige erbjuder IB-gymnasieprogrammet.

Lilla ordboken
The common application - är en sökfunktion för elever som söker utbildningar utomlands (utanför Sverige). För mer info - var god se www.commonapp.org.

Visste du att...?
Det finns svenska grund- och gymnasieskolor även utanför Sverige. Vilka svenska gymnasieskolor som finns utomlands kan du se på www.gymnasieguiden.se

5 liknande yrke(n)