IB-koordinator

IB-koordinator

Förkortningen "IB" står för International Baccalaureate. IB-koordinator är anställd av skolan, som erbjuder IB-utbildningen.

IB-koordinatorer på gymnasieskolor som erbjuder IB-programmet>> är "länken" mellan IB-organisationen>> och lärarna, mellan IB-organisationen och eleverna samt deras målsmän. Information om IB-programmet på gymnasiet kan man bland annat hitta på www.gymnasieguiden.se

IB-koordinator behöver hålla sig à jour med alla regler och se till att de efterföljs. Hen anmäler eleverna till examinationerna, tar hand om allt pappersarbetet kring det samt håller i allt annat kring examinationerna. I IB-koordinators arbetsuppgifter ingår det också att uppdatera skolledningen på alla förändringar, t.ex nya regler som tillkommer.

De allra flesta koordinatorer har även undervisning som en del i sin tjänst.

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för en IB-koordinator är att man är utbildad lärare>>, studie- och yrkesvägledare>> eller har en annan pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning "i bagaget".

IB-koordinator måste bland annat ha gedigna kunskaper i engelska språket (detta på grund av att undervisning på IB-skolorna är allt som oftast på engelska, dvs engelska är undervisningsspråk och det  kan finnas elever på skolan som över huvudet taget inte kan svenska; all kommunikation med de eleverna och med deras föräldrar sker i så fall på engelska; dessutom sker kommunikationen med IB-organisationen på engelska).