Koordinator

Koordinator

Koordinator är ett samlingsnamn för olika sorters koordinatorer, som även kan kallas för samordnare, bland dem

Eventkoordinator>>

Miljökoordinator>>

Säkerhetskoordinator>>

Bröllopskoordinator>>

IB-koordinator>>

Som koordinator på ett privat företag  utgör man support för ägare och VD med varierande uppgifter. Rollen kan innebära att du jobbar med små och stora projekt och löpande arbetsuppgifter. 

Arbetstitlar som koordinatorer kan ha är ex. Koordinator inom besöksnäringen eller Samordnare inom assistans- och vårdinsatser.

Egenskaper som är viktiga om man vill jobba som koordinator:
som person behöver man stimuleras av att arbeta i ständig förändring och att du har en vilja att växa, att bidra till verksamhetens utveckling och att tänka nytt. Du behöver ha en förståelse för verksamheten och har förmågan att ha ett helhetsperspektiv. Samt ett metodiskt och strukturerat arbetssätt med fokus på detaljer.

Du bör ha förmåga att planera, genomföra och följa upp projekt av varierande storlek och karaktär.

Man behöver också ha god språkkänsla och ha lätt för att uttrycka sig både i tal och i skrift. 

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund för en koordinator är att man har någon form av eftergymnasial utbildning - på högskola/universitet (akademisk utbildning) eller på en yrkeshögskola.

För att kunna jobba som koordinator kan man satsa på att utbidla sig till en projektledare inom den branschen, i vilken man vill arbeta som koordinator. Körkort kan ställas som ett av kraven för att få en anställning som koordinator. Ett annat vanligt förekommande krav är att man är "flytande på engelska".

Nyttiga länkar
www.filmarbetarutbildningen.se - "yrkesporträtt" (möt en yrkesverksam Koordinator inom filmbranschen).

19 liknande yrke(n)