Arbetsledare

Arbetsledare

Arbetsledare är en person med arbetsledande befattning, ofta utsedd med formell makt att leda och fördela arbete i företaget eller organisationen.

Att vara arbetledare är ett mycket ansvarsfullt arbete, man måste kunna ofta med kort varsel ta viktiga beslut, hantera konflikter och också ha förståelse för hu olika medarbetare ragerar och förhåller sig till omgivningen.

Exempel på vilka arbetstitllar "arbetsledare" kan ha är bland annat: platschefer, receptionschefer, kökschefer, avdelningschefer, anläggningsansvariga, svetsansvariga m.fl.

Utbildning

Arbetsledare kan ha mycket varierande utbildningsbakgrund, men de flesta har någon form av eftergymnasial utbildning. Lämpliga utbildningar finns ofta inom Yrkeshögskolan.

 

11 liknande yrke(n)