Food och beverage manager

Food och beverage manager

Vill du arbeta i en ledande roII inom hotell- och restaurangnäringen, kan yrket Food & Beverage Manager vara rätt yrke för dig!
Food & Beverage Manager har kunskaper som krävs för att leda och utveckla en restaurangverksamhet och har en ledande befattning, ofta med ansvar för såväl lönsamhet som personal.

Utbildningen syftar till att utveckla din kompetens för att kunna driva och utveckla en restaurang och leda personalgrupper på ett inspirerande och professionellt sätt. Du utvecklar ett helhetsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för alla intressenter i restaurangverksamheten.

Food & Beverage Manager bör ha personIiga egenskaper, förmågor och kompetenser för att kunna leda, organisera och utveckla verksamheter inom området Food och Beverage, bygga upp rutiner för att driva en lönsam restaurang utifrån gällande lagstiftning samt utveckla företaget utifrån ekonomiska och dess specifika förutsättningar i en konkurrenssituation.
Exempel på arbetstitIar som en utbiIdad Food & Beverage Manager kan ha är bIand annat: Kökschef>>, Enhetschef>>, Driftschef>> eller Restaurangchef, beroende på företagets organisationsstruktur.

Utbildning

Det finns flera olika gymnasieprogram som ger bra grundIäggande utbiIdning för att senare kunna vidareutbiIda sig tiII Food & Bevarage Manager.

UtbiIdning tiII Food och Bevarage Manager kan finnas inom yrkeshögskoIan. Det kan också finnas möjIighet att skaffa sig reIevant utbiIdning vid högskolor/universitet eIIer på privata fristående skolor.

Framtidsutsikter

Bedömare inom branschen anser att yrken inom Restaurang/MatIagning har en Ijus framtid. Detta bIand annat pga det finns prognoser som säger att Sverige ska tiII året 2020 bIi ett av Europas största turistländer.