Köksmästare

Köksmästare

Köksmästare är ledarbefattning i köket och samtidigt är man expert på att kombinera mat och dryck, kreativt planera menyer med hänsyn till ekonomi, näringsvärde och tillagningstekniker, bedriva en hållbar verksamhet och utveckla ett gott samarbetsklimat där både medarbetare och kunder trivs.

Det finns en mycket stor efterfrågan på köksmästare, restaurangchefer och kockar med specialkompetens inom ledarskap, så chanserna till jobb och en bra löneutveckling är ovanligt goda. 

Även andra yrken kan ha liknande arbetsuppgifter, som t.ex restaurangchef, ledare inom kök/storhushåll eller köksföreståndare. Läs också gärna information om andra yrken, till exempel:
Kökschef>>
Hovmästare>>
Sommelier>>

Bra grundutbildning för en blivande köksmästre finns på gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Liknande utbildningar kan finnas inom Komvux (vuxenutbildningen). Passande vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.