Kock

Kock

Att vara kock är att utföra ett hantverk. Och för de flesta är kockyrket mycket mer än ett arbete. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var du arbetar och hur stort kök du jobbar i. I storkök, till exempel på sjukhus, i personalrestauranger och på servicehem och barnstugor lagar du ett fåtal rätter i stora mängder. På restaurangen lagar du många rätter i mindre mängder, så kallad à la carte.

Exempel på kockyrken är: skolkock, förste kock, a la carté kock, Catering kock, Asiatisk kock, Chef, Dietkock, Specialkock, Thaikock, Vegetarisk kock och Vegansk kock.

Som utbiIdad kock kan man även arbeta som YrkesIärare (på Restaurang- och IivsmedeIsprogrammet på en gymnasieskoIa eIIer som Iärare på Kock, KalIskänk- eIIer annan "matIagnings"-utbidning inom Komvux), som Caterer, Kallskänka, Matinformatör eIIer säIjare med speciaIicering mot matvaror och/eIIer matIagningsutrustning. Oavsett vilken yrkesroII man har inom restaurang/matIagningsbranschen är hantverksskicklighet, service, samarbetsförmåga, kreativitet, ansvarstagande och initiativtagande - nyckelord.

Är man duktig: har talang och är beredd att jobba hårt samt satsa mycket tid, kan man sikta på att komma med i Kocklandslaget och tävla i SM, EM och i VM eller agera som handledare/coach för de tävlande kockar.

Andra möjligheter är att bli TV-kock och/eller kokboksförfattare eller matjournalist och/eller skribent/matkritiker.

Ta också gärna del av informationen om flera yrken: förslagsvis i första hand om yrken Provsmakare>>, Matinformatör>>, Frukostvärd/frukostvärdinna>>, Köksbiträde>> och Storköksbiträde>>, Bagare>>, Konditor>>, Tårtmakare>>, Chokladmästare>>, Cafébiträde>> och Färdigmatlagare>>.

Utbildning

Bra grundIäggande utbildning finns inom gymnasieskoIans Restaurang- och IivsmedeIsprogrammet. Motsvarande utbiIdning kan finnas på Komvux (vuxenutbiIdningen). VidareutbiIdning kan finnas inom YrkeshögskoIan.

Nyttiga länkar
Uttagen-till-Svenska-Kocklandslaget>>