Dietist

Dietist

Matens betydelse för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar är en central fråga inom dietistyrket. Dietisten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att patienten ska få i sig rätt näring och ha en god livskvalitet efter de förutsättningar som finns.

Dietist är ett hälso- och sjukvårdsyrke som i Sverige är ett av de så kallade Legitimationsyrken>>

Så kallad nutritionsbehandling ingår som en viktig del i den medicinska behandlingen vid både akuta och kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, födoämnesallergi, cancer, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, ätstörningar, undernäring och övervikt. Matvanorna har dessutom stor betydelse för att förebygga sjukdomar som exempelvis övervikt och fetma samt följdsjukdomar av dessa.

Dietisten ingår ofta i ett vårdteam med till exempel sjuksköterska och läkare, men arbetar även mycket självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. En viktig uppgift är att utbilda personal inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst. De flesta är verksamma på sjukhus och vårdcentraler. En del dietister finns i team som arbetar med högspecialiserad sjukvård. Andra dietister arbetar inom områden som folkhälsa och friskvård, driver eget konsultföretag, privatpraktik eller arbetar på livsmedels- och nutritionsföretag med utveckling av, försäljning av och information om produkter.

Specialisering
Dietister kan specialisera sig och bli t.ex en "barndietist", som t.ex kan arbeta på Barnnutritionsavdelningen inom landstinget.

Var god se även på yrkespresentationerna Kostekonom>>, Kostvetare>>, Kostrådgivare>>, Nutritionist>> och Idrottsnutritionist>>.

Utbildning

Dietister utbildas vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 hp. Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition utgör utbildningens huvudområden.

Utbildningen leder fram till dietistexamen. Efter examen kan man ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen. Det finns också möjlighet att gå vidare och läsa till en masterexamen. Man läser då ytterligare 1-2 år. Därefter har man behörighet att söka till forskarutbildning.

Aktuell information om behörighetskrav finner du via respektive universitets webbsidor.

Visste du att...?
Ca 70 % av Jordens befolkning är "laktosintoleranta" (i vuxen ålder; för att barn fram till 4-5 år, nästan alla, tål dricka mjölk). Men i några länder, däribland i Sverige, har många invånade en mutation som gör att man kan konsumera mjölk och andra produkter som innehåller laktos, även i vuxen ålder.
"Laktosintolerans" betyder att man saknar (eller har för lite av) en speciell ensym i sina tarmar, som ansvarar för att bryta ner mjölksocker.

Framtidsutsikter

Dietister efterfrågas inom allt fler områden och det kommande året väntas de möta en balanserad arbetsmarknad.

För mer information se www.naturvetarna.se

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.drf.nu - Svenska Dietisternas Riksförbunds hemsida;
www.naturvetarna.se/global - möt en dietist som jobbar som Nutritionsansvarig inom kommunen;
www.vegetariskadagen.n.nu - inspiration och fakta om att äta vegetariskt;
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne

11 liknande yrke(n)