Nutritionist

Nutritionist

Sambandet mellan kost och hälsa är utgångspunkten för nutritionistens arbete. Många nutritionister forskar, medan andra arbetar mycket med folkhälsa och information riktad till allmänheten.

Nutritionister kallas också näringsfysiologer. En nutritionist är specialist på sambandet mellan mat och hälsa.

Som nutritionist kan man arbeta inom olika branscher. Många nutritionister arbetar med forskning vid universitet och högskolor. De som arbetar med forskning har ofta även undervisning som en del av sitt arbete. Forskare inom näringslära kan även kallas näringsforskare

Nutritionister kan också arbeta inom landsting och kommuner med att främja goda matvanor hos befolkningen. Här handlar det också om ett intresse för samhällsfrågor och hälsa i ett större sammanhang. Mat som friskfaktor, dess koppling till fysisk aktivitet, samt matens och måltidens roll som kulturbärare kan vara viktiga frågor som hanteras i jobbet.

Var god se även på flera yrkespresentationer ex. Dietist>>,Kostekonom>>, Kostvetare>>, Kostrådgivare>> och Idrottsmedicinare>>.

Utbildning

Utbildning till nutritionist finns i Stockholm och Kalmar. I Kalmar är utbildningen inriktad speciellt mot livsmedelsvetenskap. Besök respektive utbildninganordnare för att få mer information om respektive utbildning. Det finns ett masterprogram i nutrition som påbyggnad, i Kalmar med inriktning mot kemi samt i Stockholm med inriktning nutrition och folkhälsonutrition.

Särskild behörighet till kandidatprogrammen i nutrition, som finns i Stockholm >> och på Linnéuniversitetet (i Kalmar)>> - skiljer sig åt (uppgift från juni 2017):
i Stockholm kräver de samma behörighet som till läkarprogrammet, dvs godkända betyg i Fysik2, Kemi2, Biologi2 och Matematik4;
på Linnéuniversitetet krävs det lika mycket Kemi, som i Stockholm, dvs godkänt betyg på nivå 2, men det räcker med Fysik 1a och Matematik 3c.

 För mer info se lärosäternas egna hemsidor och www.naturvetarna.se

Visste du att...?
Ca 70 % av Jordens befolkning är "laktosintoleranta" (i vuxen ålder; för att barn fram till 4-5 år, nästan alla, tål dricka mjölk). Men i några länder, däribland i Sverige, har många invånade en mutation som gör att man kan konsumera mjölk och andra produkter som innehåller laktos, även i vuxen ålder.
"Laktosintolerans" betyder att man saknar (eller har för lite av) en speciell ensym i sina tarmar, som ansvarar för att bryta ner mjölksocker.

3 liknande yrke(n)