Nutritionist

Nutritionist

Sambandet mellan kost och hälsa är utgångspunkten för nutritionistens arbete. Många nutritionister forskar, medan andra arbetar mycket med folkhälsa och information riktad till allmänheten.

Nutritionister kallas också näringsfysiologer. En nutritionist är specialist på sambandet mellan mat och hälsa.

Som nutritionist kan man arbeta inom olika branscher. Många nutritionister arbetar med forskning vid universitet och högskolor. De som arbetar med forskning har ofta även undervisning som en del av sitt arbete. Forskare inom näringslära kan även kallas näringsforskare

Nutritionister kan också arbeta inom landsting och kommuner med att främja goda matvanor hos befolkningen. Här handlar det också om ett intresse för samhällsfrågor och hälsa i ett större sammanhang. Mat som friskfaktor, dess koppling till fysisk aktivitet, samt matens och måltidens roll som kulturbärare kan vara viktiga frågor som hanteras i jobbet.

Var god se även på flera yrkespresentationer ex. Dietist>>,Kostekonom>>, Kostvetare>>, Kostrådgivare>> och Idrottsmedicinare>>.

Utbildning

Utbildning till nutritionist finns i Stockholm och Kalmar. I Kalmar är utbildningen inriktad speciellt mot livsmedelsvetenskap. Besök respektive utbildninganordnare för att få mer information om respektive utbildning. Det finns ett masterprogram i nutrition som påbyggnad, i Kalmar med inriktning mot kemi samt i Stockholm med inriktning nutrition och folkhälsonutrition.

Kontrollera med utbildningsanordnaren vad som krävs för att vara behörig att söka utbildningen.

 För mer info se www.naturvetarna.se