Sjöintendent

Sjöintendent

Sjöintendent är en arbetstitel för en "Sjökock". Sjöintendent arbetar i kök på olika sorters fartyg och är arbetsledare för personal som lagar mat för båtbesättningen.

I mångt och mycket är man "en vanlig kock" men det finns även vissa skillnader mellan en kock och en sjöintendent, på grund av att man till sjöss har förändrade förutsättningar och krav på matlagningen. Frukost, lunch, middag och nattskaffning, fika, frukt och en och annan födelsedagstårta ska serveras oavsett om fartyget ligger till kaj eller är till sjöss. Och ska man servera många (exempelvis över hundra tusen) portioner på ett fartyg där man har begränsade möjligheter att komplettera inköpen gäller det att planera väl.

Att tänka på: fartygsbesättning är borta längre perioder hemifrån, men nu i modern tid har man väldigt bra kommunikations möjligheter med familj och vänner iland (via t.ex Skype).

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken">>

Utbildning

Utbildning till Sjöintendent finns som ett årig riksrekryterande gymnasial utbildning (under årskurs 3 på gymnasiet) på Rönnowska skolan i Helsingborg>>; den kan sökas av elever från hela Sverige till åk3 på gymnasiet, dvs man läser två år inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet på en gymnasieskola på sin bostadsort och kan sedan söka läsa sista året på Rönnowska i Helsingborg (utbildning heter Sjöintendentur/sjökock).

Läs gärna om yrket Kock>> och om andra yrken inom Hotell, restaurang och turism>> samt om yrken inom Transport>>

2 liknande yrke(n)