Befälhavare på färjor

Befälhavare på färjor

För att arbeta på färjor krävs det alltid någon form av behörighet, vilka regleras av Transportstyrelsens förordningar. 

Handlar det om vägfärjor så är det Trafikverket man vänder sig tiII för information.
Är det kryssningsfärjor, är det SjöfartshögskoIan man kontaktar för mer information.

Befälhavare frigående färjor
Din behörighet är minst fartygsbefäl klass VI, och du ska ha maskinistexamen/ maskinbefäl klass VIII-examen. Du ska också ha CCM-behörighet, lägst SRC (radiocertifikat) samt giltigt fyraårigt läkarintyg avseende syn- och hörselförmåga*). Ytterligare behörigheter/utbildningar och maskinkompetens är meriterande.

Befälhavare lindragna färjor med 100 passagerare eller fler
Du ska ha fartygsbefäl klass VIII-examen, maskinbefäl klass VIII-examen, VHF-radiocertifikat där det är tillämpligt, CCM-behörighet samt giltigt fyraårigt läkarintyg avseende syn- och hörselförmåga*). Ytterligare behörigheter/utbildningar såsom sjöpraktik, verkstadspraktik med mera är meriterande.

Befälhavare lindragna färjor mindre än 100 passagerare
Du ska ha fartygsbefäl klass VIII-examen, maskinbefäl klass VIII-examen, VHFradiocertifikat där det är tillämpligt, CROWD samt giltigt fyraårigt läkarintyg
avseende syn- och hörselförmåga*). Ytterligare behörigheter/utbildningar såsom, verkstadspraktik sjöpraktik, med mera är meriterande.

*) Enligt mönstringslag 1993:929, SJÖFS 1983:63 18-19 §§

För mer information kan man besöka följande hemsidor:
SjöbefäIsföreningen>>

Sjöfatsforum & Maritime Forum>>

Sjöfartsverket>>

Se även information på Sjöfartshögskolans hemsida.

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken">>