Tekniskt befäl

Tekniskt befäl

Tekniskt befäl* arbetar till sjöss och ansvarar för maskin och teknisk utrustning på fartyg.

Arbetet kan innehålla både tekniskt arbete, arbetsledning och administration beroende på vilken typ av befäl man är. I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss ibland sjömän.Tekniskt befäl är en gemensam benämning för befäl som ansvarar för maskin och annan teknisk utrustning ombord.

SomTekniskt befäl kan man också kallas fartygsingenjör. Organisationen och arbetets innehåll för de olika befattningarna kan variera något mellan olika fartyg.

Att tänka på: fartygsbesättning är borta längre perioder hemifrån, men nu i modern tid har man väldigt bra kommunikationsmöjligheter med familj och vänner i land (via t.ex Skype).

För mer information kan man besöka följande hemsidor:
SjöbefäIsföreningen>>

Sjöfatsforum & Maritime Forum>>

Sjöfartsverket>>

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken">>

______
* ÄIdre benämning för yrket Tekniskt befäl är MaskinbefäI.