Sjöingenjör

Sjöingenjör

Sjöingenjör - är ett av de så kaIIade Sjöyrken>> och är egentligen "namnet" på två saker:
- det är dels en teoretisk Högskoleutbildning/Examen
och samtidigt
- en "behörighet" som man kan få efter minst 3 års sjötid.

Behörigheten Sjöingenjör innebär att man kan vara anställd som Teknisk Chef (Chief Engineer), detta kan jämföras som Maskinavdelningens "Kapten" i ett hierakiskt perspektiv.

Fartygsingenjör är den titeln man brukar ha ombord, likt däcksbefälens "Styrman" (som också är utbildade "Sjökaptener").

Andre Fartygsingenjör är den lägsta maskinbefälet ombord och hen brukar ha jour och ansvara för drift av motorer och elkraft ombord.

Förste Fartygsingenjör är nästa steg i hierarkin ombord och hen ansvarar för underhållsarbetet och dyIikt ombord och är arbetsledaren för Motormän och Fartygsselektriker osv. Men på en del större båtar finns det en "El-ingenjör" anställd som är chef för fartygselektriker/na, viIket förekommer i första hand på större färjor som transporterar tusentals passagerare ombord.