Sjöingenjör

Sjöingenjör

Har du extremt stort intresse för "maskin och underhåll" och kan tänka dig vara "till sjöss" under långa perioder, kan yrket Sjöingenjör vara helt rätt yrke för dig!

Sjöingenjör - är ett av de så kaIIade Sjöyrken>> och är egentligen "namnet" på två saker:
- det är dels en teoretisk Högskoleutbildning/Examen
och samtidigt
- en "behörighet" som man kan få efter minst 3 års sjötid.

En sjöingenjör, eller som hen också kallas för - sjöfartsingenjör, underhåller och monterar fartygens olika maskindelar. Hen spenderar mycket tid nere i maskinrummet och jobbar väldigt mycket med underhåll och montering. 

Behörigheten Sjöingenjör innebär att man kan vara anställd som Teknisk Chef (Chief Engineer), detta kan jämföras som Maskinavdelningens "Kapten" i ett hierakiskt perspektiv.

Fartygsingenjör är den titeln man brukar ha ombord, likt däcksbefälens "Styrman" (som också är utbildade "Sjökaptener").

Andre Fartygsingenjör är den lägsta maskinbefälet ombord och hen brukar ha jour och ansvara för drift av motorer och elkraft ombord.

Förste Fartygsingenjör är nästa steg i hierarkin ombord och hen ansvarar för underhållsarbetet och dyIikt ombord och är arbetsledaren för Motormän och Fartygsselektriker osv. Men på en del större båtar finns det en "El-ingenjör" anställd som är chef för fartygselektriker/na, viIket förekommer i första hand på större färjor som transporterar tusentals passagerare ombord.

ang.Utbildning till sjöingenjör: För sjöingenjör gäller för behörighet till högskoleutbildningen ha godkända betyg i bland annat gymnasiala kurser i fysik 1a (eller i 1b1) men vid lågt söktryck kan man få dispens om man har godkänt betyg i Naturkunskap 2.
Utbildningen kräver minst 1-års praktiskt utbildning/erfarenhet till sjöss för att erhålla examen.

6 liknande yrke(n)