Lots

Lots

Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du hjälper också fartyg att navigera när det är dåligt väder. Det är lotsen som ansvarar för fartygets framfart och säkerheten i farleden men det är alltid hos befälhavaren det totala ansvaret ligger.

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken">>

Utbildning

När vi söker nya lotsar letar vi efter dig som är utbildad sjökapten, har sjökaptensbehörighet och har hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på moderna fartyg. Under de första 6-12 månaderna genomgår du en intern utbildning med individuell handledare.

Framtidsutsikter

Fram till och med 2017 kommer Sjöfartsverket behöva rekrytera ca 50-60 nya lotsar enbart på grund av pensionsavgångar. Sjöfartsverket håller också på att utveckla nya kombitjänster där du kan kombinera arbete som lots med att exempelvis arbeta på en isbrytare.