VTS-operatör

VTS-operatör

Yrkesbeskrivning

VTS står för Vessel Traffic Service och används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till sjötrafiken. Som VTS-operatör arbetar du med modern teknik för att övervaka och ge information till fartyg om bl.a. trafikbilden, eventuella fel i farledsutmärkningen, sikt samt övriga hinder i farleden. I vissa tjänster ingår även att rapportera navigationsvarningar samt väder- och isinformation till sjöfarten. Du är därmed en viktig kugge i arbetet för att minska risken för sjö- och miljöolyckor och tillbud inom området.

Utbildning

För att bli VTS-operatör behöver man ha (som lägst) fartygsbefäl klass VII-examen samt en giltig radiobehörighet, lägst ROC. På gymnasiet rekommenderas ett speciellt program med egna examensmål - Sjöfartsutbildning; alternativt ett annat speciellt program Marinteknikerutbildning eller något annat tekniskt gymnasieprogram eller någon form av teknisk utbildning på gymnasienivå från Komvux, vuxenutbildningen.

Framtidsutsikter

Internationellt etableras det kontinuerligt VTS-områden och mycket tyder på att VTS-centralerna får in övrig övervakning och rapportering från fartyg under deras resa i framtiden.

6 liknande yrke(n)