Mekaniker

Mekaniker

Mekaniker kan arbeta inom olika områden.
En mekaniker har ofta huvudansvaret för att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning i till exempel en industri, en kommunal anläggning eller ett sjukhus. Uppgifterna kräver kunskap inom många olika sorters teknik. Det kan innebära att man utför förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Se gärna i följande yrkespresentationer: Racingmekaniker>>,
Bilmekaniker>>, Cykelmekaniker (cykelraparatör), Flygmekaniker>>, Lastbilsmekaniker>>, Finmekaniker>>, Verkstadsmekaniker>>, Maskinmekaniker>>, Personbilsmekaniker>> och Lastbils- och maskinmekaniker>>.    

3 liknande yrke(n)