Fordonstekniker

Fordonstekniker

Att arbeta inom fordonsteknik innebär att utföra felsökningar, reparationer och utföra service på bilar och andra tunga maskiner. Viktigt är att kontrollera fordon så att de uppfyller de krav som ställs på dem vad det gäller säkerhet och miljö. Tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg finns som stöd i arbetet. I jobbet träffar man också många kunder och det gör att det är viktigt med en känsla för service samtidigt som man är noggrann. 

Utbildning

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Fordons-och  transportprogrammet; motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom komvux, vuxenutbildningen.

Visste du att...?
Snart kan bilar själva larma SOS-sambandscentraler, efter en olycka. Källa: www.nyteknik.se.

 

5 liknande yrke(n)