Besiktningstekniker

Besiktningstekniker

En besiktningstekniker arbetar med att kontrollera fordon. Arbetet kräver att man har känsla för service samtidigt som man är mycket noggrann.

Besiktningstekniker möter dagligen olika slags människor och deras bilar. Den grundläggande uppgiften är att bidra till en bättre trafiksäkerhet, en miljö med friskare luft och till en bättre bilekonomi för trafikanterna. I arbetet ingår också rådgivning, kvalitetssäkring och IT-baserade informationstjänster.

De flesta bilar ska årligen kontrollbesiktigas. Besiktningstekniker arbetar med bilarna enligt bokningslistans tidsschema och registrerar resultaten av besiktningen i en dator. De kontrollerar bland annat att fordonen är trafiksäkra och att avgasutsläppen inte innehåller för mycket miljöfarliga ämnen. Kunden informeras om eventuella fel och får också råd om hur dessa ska åtgärdas samt undvikas i framtiden. Eventuellt får bilägaren återkomma och visa upp sin bil efter vidtagen åtgärd. Det händer också att en bil är så trafikfarlig att den måste beläggas med körförbud.

Kunderna för en besiktningstekniker är privatpersoner, åkerier, budbilsfirmor och andra som måste besiktiga sina fordon. Arbetet innehåller en serviceroll och med öppenhet och vänlighet undviks konflikter med kunderna.

Förutom besiktningstekniker arbetar även andra yrkeskategorier på bilprövningen, ex. områdeschefer, stationsledare och teknikkonsulter.

Utbildning

Lämplig bakgrund för anställning som besiktningstekniker är examen från Fordons- och transportprogrammet på gymnasiet eller motsvarande utbildning från komvux (vuxenutbildningen).

Alla besiktningstekniker som ska utföra fordonsbesiktning måste vara certifierade för uppgiften. Certifieringen är personlig och gäller enbart de fordon och uppgifter som certifieringen omfattar. Transportstyrelsen utformar de regler om utbildning och kompetens som gäller för personcertifieringen.

Framtidsutsikter

Genomsnittsåldern på personalen är hög och nyrekrytering sker i takt med pensionsavgångarna.

Liknande yrken
Bilskadereparatör>>
Bilmekaniker>>
Bilelektriker>>
Fordonstekniker>>.

Visste du att...?
Snart kan bilar själva larma SOS-sambandscentraler, efter en olycka. Källa: www.nyteknik.se.

Nyttiga länkar
Bilprövningens jobbarbloggen>>
www.bilprovningen.se/jobb
www.trainingpartner.se/we-are-automotive/veichle-inspection-training

1 liknande yrke(n)