Personbilsmekaniker

Personbilsmekaniker

En personbilsmekaniker servar och reparerar fel på bilar. Genom felsökning tar man reda på vad som måste åtgärdas på bilen. En servicerådgivare tar emot bilen och skriver en arbetsorder som ger mekanikern information om vad som ska åtgärdas på bilen och vad kunden har sagt om eventuella fel. Mekanikern felsöker, plockar isär, rengör, kontrollerar, justerar eller byter ut felaktiga eller utslitna delar. Ibland måste man lyfta ur vissa delar, som motor eller växellåda, för att kunna reparera dem. Fordonet kan vara placerat på en fordonslyft eller ovanpå en reparationsgrop för att mekanikern ska komma åt att arbeta under det. Underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna.
Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning som GPS eller stereo. När bilen är färdigreparerad ser mekanikern till att allt fungerar genom att exempelvis provköra bilen.

Bilmekanikerna arbetar oftast med flera bilmärken på bilverkstäder även om en del arbetar för ett speciellt bilmärke. Bilmekaniker finns också på bensinstationer, bärgningsföretag, på däcksverkstäder eller hos större åkeriföretag. En bilmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

Utbildning

Grundutbildningen för bilmekaniker och motorcykelmekaniker finns inom gymnasieskolan på Fordonsprogrammet, inriktning personbilsteknik eller maskin- och lastbilsteknik. Utbildning finns också inom fristående skolor. Utbildningar för vuxna kan man hitta via https://bilproffs.se/utbildningar/vuxenutbildning/hitta-vuxenutbildning/

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på bilmekaniker har ökat något under det senaste året och det finns ett stort behov av yrkeserfarna bilmekaniker. Framför allt är det personal med kunskaper om specifika bilmärken samt kunskaper inom data och elektronik som efterfrågas. Samtidigt är det många som utbildar sig inom yrket och arbetsmarknaden bedöms vara i balans under det kommande året. Regionala skillnader förekommer. Om man jämför med lastbilsmekanikerna är arbetsmarknadsläget något tuffare för bilmekanikerna. Detta beror på att det är betydligt fler som utbildar sig till bilmekaniker. Behovet av att rekrytera bil- och lastbilsmekaniker med kunskaper om specifika fordonsmärken kommer att öka de kommande tio åren. Tillgången på grundutbildade bilmekaniker blir tillräcklig eftersom många utbildar sig till yrket. Kraven på specifik kompetens från arbetsgivarna medför att alla sökande inte har de rätta kvalifikationerna. Arbetsförmedlingens bedömning är att utbildade bilmekaniker får mindre goda möjligheter till arbete.