Fordonsmekaniker

Fordonsmekaniker

Fordonsmekaniker - är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon och arbetsmaskiner.

Var god se information om föIjande yrken: bilmekanikerlastbils-och-maskinmekaniker, personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker, mekaniker för tunga fordon, mekaniker för skogsmaskiner, fordonstekniker, fordonslackerare, bilskadereparatör, och det kan också finnas andra yrken som ryms under "paraplybegreppet" Fordonsmekaniker.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans Fordons- och transportprogrammet, i första hand på inriktningar Personbil>> och Lastbil- och mobila maskiner>>

Motsvarande utbiIdningar kan finnas på Komvux (vuxenutbildningen) eller av Arbetsförmedlingen anordnas som arbetsmarknadsutbildningar.
Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Vanligtvis ställs på yrkeshögskoIeutbiIdningar förkunskapskrav (att man har en examen från fordonsprogrammet inom gymnasieskolan).

 

Flera yrken som du kanske kan bli intresserad av är bland annat: maskinreparatör, cykelmekanikertågreparatör, kontorsmaskinreparatör, elektronikreparatörbilbärgare, skogsmaskinsförarebilförsaljare, billackerare, bilrekonditionerare, transportledare, transportplaneraretrafiklarare/körskoIeIärare
trafikinspektör (uppkörningsinspektör)
och
yrkeslärare (fordonslärare).