Bilmekaniker

Bilmekaniker

Fordonsmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på bilar, motorcyklar och andra fordon. Arbetet kräver att man är noggrann, har tålamod och är serviceinriktad.

Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner. Utvecklingen går mot att det blir mindre mekanik och mer elektronik för mekanikerna att hantera. Efter tre års yrkeserfarenhet kallas en bilmekaniker för tekniker.

Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en allt större del av reparationerna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd och regleras av en så kallad styrbox.

Vid felsökningen arbetar man med elektronisk test- och mätutrustning som letar efter felet i bilens system. Mekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av. Reparationsarbetet innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens dataprogram kodas datorerna om.

Social kompetens har blivit en allt viktigare egenskap inom yrket som bilmekaniker eftersom många mekaniker arbetar mycket med egna kundkontakter. Se gärna en kort videofilm (längd 2 min 11 sek) om yrket - här>> är snabblänk tiII filmen.

Utbildning

Grundutbildningen för bilmekaniker och motorcykelmekaniker finns inom gymnasieskolan på Fordons- och Transportprogrammet. Utbildning finns vid såväl kommunala som fristående skolor.

Framtidsutsikter

Det bedöms sammantaget bli liten konkurrens om jobben under det kommande året. Det råder brist på bilmekaniker i större delen av landet. På fem till tio års sikt väntas arbetsmarknaden vara i balans.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 96 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Visste du att...?
Midsommarhelgen är i Sverige, enligt många experter, den "värsta trafik-helgen" på hela året: med störst risk för långa trafikköer på vägarna och mycket förhöjd risk för trafikolyckor; detta pga många bilar kommer ut på vägarna samtidigt, för att förare har bråttom och en del förare är, tyvärr, påverkade av alkohol, läkemedel, narkotika eller är för trötta för att kunna köra bil på ett säkert sätt.

7 liknande yrke(n)