Lastbilsmekaniker

Lastbilsmekaniker

Lastbilsmekaniker är inget lätt yrke, utan jobbet kräver en heI deI problemlösning. En del arbetsmoment, som fastrostade bromsar, prövar tålamodet. Andra arbetsuppgifter är tunga och smutsiga. 

Lastbilsmekaniker är ett bristyrke. Verkstäderna "skriker efter" lastbilsmekaniker. Om man är utbiIdad IastbiIsmekaniker, och viII jobba inom det yrket, så får man jobb. Se gärna en kort film om yrket här>>

Utbildning

På gymnasiet utbiIdar man sig tiII IastbiIsmekaniker på Fordons-och transportprogrammet, inriktning IastbiI-och mobiIa maskiner. På vissa gymnasieskoIor ges den som traditioneII (skoIförIagd) utbiIdning, och på andra - som IärIingsutbiIdning (då man Iäser aIIa eIIer de fIesta av de yrkeskurserna på en arbetspIats).

Utbildningar för vuxna kan man hitta via https://bilproffs.se/utbildningar/vuxenutbildning/hitta-vuxenutbildning/

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. I aIIa de oIika utbildningar tiII Lastbilsmekaniker ingår det praktik, på gymnasiet är det minst 15 veckors APL (arbetspIatsförIagd Iärande) som ingår.Och praktiken är också en chans att visa upp sig för en möjlig arbetsgivare.