Verkstadsarbetare

Verkstadsarbetare

Verkstadsarbetare är verksamma inom olika branscher och det finns många oIika yrkes-/arbetstitlar: exempeIvis - Verkstadstekniker >>, VerkstadspIåtsIagare, Verkstadsmekaniker, Verkstadssnickare/maskinsnickare, Verkmästare på biIverkstad.

Personliga egenskaper som gör att man lyckas i yrkesrollen är noggrannhet, tekniskt intresse, att man tar ansvar och är positiv till att arbeta både självständigt och i att samarbeta inom arbetsgruppen.

Se också gärna information om flera yrken, exempelvis om Kontorsmaskinreparatör>>, CNC-operatör>> och Vaktmästare>> samt om yrken inom område Industriell tillverkning>>.

Utbildning

Gymnasieutbildning med inriktning "verkstad" finns på fIera av gymnasieskoIans program - men i första hand på Industritekniska programmet.
Motsvarande utbildningar kan även finnas inom Komvux, vuxenutbildningen. Med en verkstadsteknisk grundutbildning "i bagaget" kan man fortsatta studera och det kan leda till att du kan bli montör, svetsare, CNC-operatör, med mera. Kurser som vanIigtvis ingår i grundutbiIdning inom verkstadsindustri på komvux är: Tillverkningsunderlag, Produktionsutrustning 1 och 2, Sammanfogningsteknik och Svets grund.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

7 liknande yrke(n)