Svarvare

Svarvare

Svarvare är ett yrke inom industri och är ett samlingsnamn på flera olika "underyrken": manuell svarvare, automatsvarvare, karusellsvarvare, revolversvarvare, stensvarvare, supportsvarvare, trycksvarvare och träsvarvare.

Utifrån ritningar ställer svarvaren in maskinen och tillverkar olika detaljer, som inte sällar är specialanpassade och därför rör det sig om korta serier och styckestillverkning.

För en svarvare är tidigare erfarenhet/utbildning inom fräs och inom CNC mycket meriterande, därför att det är inte ovanligt att en svärvare arbetar samtidigt även med andra arbetsuppgifter (ofta som fräsare och/eller som CNC-operatör).

 

 

3 liknande yrke(n)