CNC-tekniker

CNC-tekniker

I CNC-teknikers arbete ingår att programmera och ställa in en CNC-maskin med ritningar eller CAD/CAM som underlag. Noggrannhet är mycket viktigt.

Möjligheterna på arbetsmarknaden är störst för CNC-tekniker som självständigt kan programmera utifrån ritningar eller CAD/CAM och som har kompetens inom flera olika typer av maskiner och programmeringsspråk. Detta i första hand på grund av att produkternas komplexitet ökar vilket kommer att ställa stora krav på medarbetarnas kompetens.

YRKESROLLER för en utbiIdad CNC-tekniker kan heta t.ex:
CNC-operatör
Produktionstekniker
Produktionsutvecklare skärteknik
– CAM-beredare.

Möjligheten för företagen inom verkstadsindustrin att kunna hävda sig på den internationella marknaden gör att de behöver personal med aII större kompetens. Arbetsmarknadsprognosen säger att möjligheterna till anställning för utbiIdade CNC-tekniker är mycket goda. Lönenivån varierar beroende på viIken arbetsgivare man arbetar för och på den anstäIIdes kompetens (inkIusive viIken tidigare utbiIdning man har) och tidigare arbetsIivserfarenhet. 

Visste du att...?
Förkortningen CNC står för det engelska uttrycket Computer Numerical Controll. Det betyder oftast, helt enkelt, att man använder en "datorstyrd maskin" i tillverkningsprocessen, t.ex när man färser, svarvar eller svetsar.

5 liknande yrke(n)