Produktionstekniker

Produktionstekniker

Inom yrket som produktionstekniker varvas ofta praktiskt arbete med mer teoretiskt. Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt.

Kompetensen i industrin decentraliseras allt mer till där arbetet utförs, likaså ansvaret för kvalitet och planering. Detta medför ett ökat arbetsinnehåll för t.ex. operatörer. Produktionsteamet tar över traditionella produktionsteknikeruppgifter och produktionsteknikerns nya roll kan idag mer jämställas med lagledarens och projektledarens.

En arbetsuppgift kan t.ex. vara att bevaka och följa nyheter när det gäller teknik, metodval och tekniskt stöd. Man kan också arbeta med produktionsanpassning av produkter, kostnadskalkyler eller teknisk support för verksamheten.

Produktionstekniker innefattar yrkeskategorier som processtekniker, kvalificerade operatörer, produktionsberedare och produktionsutvecklare. Med branschspecifik erfarenhet är även chefsbefattningar tänkbara, t.ex. arbetsledare, produktionschef eller platschef.

Utbildning

Under gymnasiet rekommenderas att läsa på ett av de "tekniska programmen", ex på Teknik, El- och energi eller på Industritekniska programmet. Motsvarnde förberedande grundutbildningar för vuxna kan finnas inom Komvux.

På eftergymnasial nivå finns det utbildningar i Produktionsteknik på flera olika högskolor i Sverige och även inom yrkeshögskolan.