Verktygsmakare

Verktygsmakare

Som verktygsmakare tillverkar man formverktyg för plast- eller metallprodukter samt klipp- & bockverktyg. Verktygsmakare arbetar inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning. Utgångsmaterialet är ofta specialstål men kan också bestå av olika kompositer. Ett färdigt verktyg kan väga från några hekto till flera ton.

Många verktygsmakare tillverkar verktygen från början till slut, från ritning eller datorfil till färdig produkt men ibland kan verktygsmakaren vara specialiserad på vissa moment. I sådana fall är det ett team som färdigställer produkten. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda maskiner. På specialiserade verktygsföretag är arbetsmomenten ofta inriktade på verktygsfräsning, verktygssvarvning, gnistbearbetning och bänkarbete.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasienivå på Industritekniska programmet. Motsvarande utbildning kan även finnas inom vuxenutbildningen (komvux). Lämpliga påbyggnadsutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. Verktygsmakare utbildas också vid företagsskolor vid större verkstadsföretag.