Bössmakare

Bössmakare

Bössmakare är ett av de Hantverksyrken. Som bössmakare behöver man ha kunskaper både i mekanik och design.

Bössmakare kan man specialisera sig på olika sätt och t.ex arbeta som militär- och/eller civil bössmakare. Man kan också inrikta sig på att underhålla och restaurera gamla vapen (som finns på museer).

En utbildad bössmakare kan arbeta med försäljning av vapen till jägare (som Butikssäljare) eller ha ett jobb inom mekanisk industri, t.ex som Finmekaniker.

Utbildning

Det kan vara svårt att hitta någon utbildning för blivande bössmakare. Utbildning kan finnas som en yrkesutgång under inriktningen Övriga hantverk>> på Hantverksprogrammet på gymnasiet. Inom yrkesutgången Bössmakare läser man i så fall kurser i Hantverksteknik och Hantverksteknik specialisering.
Motsvarande utbildning kan också finnas inom komvux, vuxenutbildningen. Man kan utbilda sig bland annat genom att "gå i lära" hos en kunnig bössmakare. Utbildning till bössmakare kan också finnas som Lärlingsutbildning inom Yrkeshögskolan som kan t.ex heta "YH Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk".

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se